Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bondelaget ber om høyere konsesjonsgrense for svin

Vil øke fra 140 til 150 utrangerte avlspurker

Norges Bondelag understreker i sitt høringsvar at smågrisproduksjon basert på engangspurker ikke er etter intensjon med regelverket om å spre produksjonen på flere enheter. (Arkivfoto)

I sitt forslag til endringer i forskrift om regulering av svineproduksjonen setter Landbruks- og matdepartementet en grense på 140 utrangerte avlspurker, et forholdstall på 15 konsesjonsenheter pr utrangerte purke og fjerning av fleksibiliteten på 15 % knyttet til innsatte avlspurker.

Norges Bondelag skriver i sitt høringssvar at de deler departementets vurdering av at det er smågrisproduksjon basert på engangspurker en nå ønsker å regulere. De har fått flere innspill om at grensa på 140 utrangerte avlspurker kan skape problemer, særlig for kombinerte besetninger, dersom produsenten er litt uheldig et år og må avlive mer purker enn forventet.

Annonse

På bagrunn av dette mener Norges Bondelag det er fornuftig å legge inn litt mer slakk i grensene enn departementet har foreslått, og ber om at maksimalt antall utrangerte purker pr. år bør bli 150, altså 10 purker mer enn Landbruks- og matdepartementet foreslår.

Utrangert purke vil da telle 14 konsesjonsenheter. Som en konsekvens av dette må også maksimalt antall utrangerte avlspurker for purkering økes til 1010.

Bondelaget vil også ha en lengre overgangsperiode for de som i dag utrangerer mer enn 150 purker i året, de går inn for en gradvis utfasing av såkalte engangspurker over 5 år.

Les hele høringsvaret her

Neste artikkel

Foreslår «melkekvoter» for griseprodusenter