Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bondelaget: – Legg inn info i kjernejournalen

Gå inn på helsenorge.no, og fyll ut kjernejournalen, oppfordrer Inger Johanne Sikkeland i Norges Bondelag.

Ved å logge inn på kjernejournalen, kan en sjekke den informasjonen som er registrert om en selv, og legge til opplysninger som en ønsker å dele med helsepersonell. Dette er viktig informasjon for dem. (Foto: Karl Erik Berge)
Ved å logge inn på kjernejournalen, kan en sjekke den informasjonen som er registrert om en selv, og legge til opplysninger som en ønsker å dele med helsepersonell. Dette er viktig informasjon for dem. (Foto: Karl Erik Berge)

Informasjonen som ligger her er særdeles viktig i den situasjonen som vi nå står i, forklarer Sikkeland.

– Alle har en kjernejournal, med våre egne helseopplysninger. Vi har selv mulighet til å legge inn opplysninger om pårørende eller andre som bør varsles dersom noe alvorlig skulle skje. Vi anbefaler husdyrbønder om å fylle ut at en har ansvar for dyr, og hvem som skal kontaktes for å ta hånd om dyra hvis det skjer noe, sier seniorrådgiveren i Bondelaget.

Elektronisk ID

Helsenorge.no er det offentlige nettstedet for alle innbyggere i Norge. Innholdet blir levert av ulike aktører i helsesektoren, og det er Norsk Helsenett som har ansvar for drift og utvikling av nettportalen.

– For å logge inn på helsenorge.no, må en bruke BankID eller annen elektronisk ID, sier Sikkeland.

Annonse

Helsenorge.no er delt i to hoveddeler:

1) Informasjonssider, der en finner kvalitetssikret helseinformasjon om mange ulike temaer

2) Selvbetjeningsløsninger der en har tilgang til ulike helserelaterte nett-tjenester.

Ved å logge inn, kan en sjekke den informasjonen som er registrert om en selv, og legge til opplysninger som en ønsker å dele med helsepersonell ved en alvorlig hendelse.

Viktig for helsepersonale

– Det er viktig at opplysningene som finnes her er oppdaterte, eller at en nå legger inn info for første gang. Under opplysninger kan en oppgi pårørende og hvordan de kan kontaktes. En kan også gjerne oppgi avløser eller avløserlag, og hvordan en kan nå disse på telefon. Informasjonen gir viktige opplysninger til helsepersonale, noe som er svært viktig med hensyn til sikkerhet og beredskap på gården, sier Inger Johanne Sikkeland.

Bondelaget oppfordrer også alle bønder til å ta fram beredskapsplanen for gården. Gode tips til forbedring av beredskapsplanen kan man dessuten finne på ksl.no.

Neste artikkel

Bondelaget venter med kostnadsanslag