Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bondelaget krever strakstiltak

– Vi må ha løsninger som gir best mulig uttelling for bonden, raskest mulig.

Bondelaget krever ekstraordinær utbetaling til bonden så kjapt som overhodet mulig for å kompensere for økte kostnader. Her er Bjørn Gimming fotorafert under  i tilleggsforhandlingene i slutten av oktober. Foto: Anders Sandbu
Bondelaget krever ekstraordinær utbetaling til bonden så kjapt som overhodet mulig for å kompensere for økte kostnader. Her er Bjørn Gimming fotorafert under i tilleggsforhandlingene i slutten av oktober. Foto: Anders Sandbu

Norges Bondelag kommer onsdag med tydelige krav til regjeringen, der de vil ha en ekstraordinær utbetaling til bonden så kjapt som overhodet mulig for å kompensere for økte kostnader.

Bondelaget skriver i en pressemelding at situasjonen for bonden er akutt, og det trengs tiltak for å sikre matproduksjonen nå. Bondelaget krever at det må brukes løsninger som gir best uttelling for bonden.

– Kostnader i landbruket har steget kraftig det siste året. Kostnadene som ble forespeilet i jordbruksforhandlingene mai 2021, er utdatert flere ganger, og situasjonen oppleves som akutt, sier bondelagsleder Bjørn Gimming.

Bondelaget ber om forsikringer fra staten for å sikre bonden midler slik at de har betalingsmulighet i en tid der kostnadene har økt voldsomt.

– Vi må ha løsninger som gir best mulig uttelling for bonden, raskest mulig. Det vil si kompensasjon for strømkostnader, kostnadskompensasjonen i jordbruksoppgjøret må betales ut raskt og vi må tette gapet med minst 1/4 i år, sier Gimming.

Tar for gitt full kostnadsdekning

I jordbruksforhandlingene skal bondens kostnader bli dekket, i tillegg til at det forhandles om inntektsmuligheter. Bondelaget tar for gitt full kostnadsdekning i vårens jordbruksoppgjør.

– Vi ber om en ekstraordinær utbetaling til bonden så kjapt som overhodet mulig i år – for å gi sikkerhet for bonden for kostnadene som løper nå, sier Gimming.

Bondelagets prioriterte mål er at bondens inntekt skal opp på nivå med andre grupper i løpet av fire år. Stortinget har vedtatt ålegge fram en forpliktende og tidfestet plan i løpet av 2022 for å tette inntektsgapet.

Annonse

– Kostnadene må kompenseres før vi kan snakke om å tette inntektsgapet slik at bonden kan oppnå inntekt på nivå med andre, sier Gimming, og det haster: – Vi må starte tettingen av gapet i år, med minst en fjerdedel.

De høye kostnadene har vært på Bondelagets agenda lenge. Landbruket fikk tilleggsforhandlinger i sommer, som ble landet i slutten av oktober. En ordning for strømkostnader til veksthus kom på plass i desember, og vi har også fått en ordning for dekning av energikostnader for landbruket.

– Vi må styrke strømordningen slik at den kompenserer for ekstraordinære kostnader, og den må komme i gang, sier Bjørn Gimming.

Den ekstraordinære kostnadssituasjonen påvirker også landbruket globalt. Det er viktig med avklaringer nå for å sikre norsk matproduksjon i året som kommer, legger Bjørn Gimming til.

Neste artikkel

Norges Bondelag forsvarer bonden