Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bondelaget klager på ulvekvote

Norges Bondelag klager på lisensfellingskvoten for ulv i ulvesonen kommende vinter.

Rovviltnemndene i Hedmark og Akerhus, Oslo og Østfold har åpnet for uttak av tre ulveflokker i ulvesonen kommende vinter. Bondelaget krever at det tas ut minimum to helnorske og to grenseflokker. (Foto: Shutterstock/Gu1Ms)
Rovviltnemndene i Hedmark og Akerhus, Oslo og Østfold har åpnet for uttak av tre ulveflokker i ulvesonen kommende vinter. Bondelaget krever at det tas ut minimum to helnorske og to grenseflokker. (Foto: Shutterstock/Gu1Ms)

Denne høsten vedtok rovviltnemndene i Hedmark og Akerhus, Oslo og Østfold og åpne for uttak av tre ulveflokker i ulvesonen kommende vinter.

To av flokkene er helnorske og et regnes som grenserevir, altså med tilhold i både Norge og Sverige.

Norges Bondelag har nå levert en klage på vedtaket. Organisasjonen krever at det tas ut minimum to helnorske og to grenseflokker

Hjemmel i naturmangfoldloven

Annonse

Bondelaget mener det er grunnlag for felling innenfor ulvesonen med hjemmel i naturmangfoldloven (nml.) § 18 bokstav b fordi den samlede størrelsen på ulvebestanden medfører at det skjer store tap av beitedyr innenfor beiteprioriterte områder.

"I den sammenheng må man se den skandinaviske ulvebestanden som en helhet. Selv om mange skadegjørende individer vandrer inn fra Sverige, bidrar den kraftige veksten i den norske delen av bestanden også indirekte til dette gjennom utvandrende individer fra norske revir som etablerer seg og yngler i Sverige", skriver Bondelaget i brevet.

Kommer fra ulvesonen

Flere av ulvene som har gjort skade på sau de siste årene kommer fra ulvesonen, skriver Bondelaget i brevet.

"I 2017 ble det felt en ulv under skadefelling i Ringebu som kom fra Julussareviret i Stor-Elvdal kommune, innenfor ulvesonen. I 2016 ble det sluppet 2000 sau i et felles beiteområde i Rendalen kommune. Beiteområdet tilhører Sølendalen hamnelag og har 11 beitebrukere. Det totale tapet i Rendalen var 591 sau og 1 storfe. Av disse var 179 sau dokumentert som drept av ulv av Statens naturoppsyn. Det var totalt fire ulver som gjorde skader på sau, og én ulv som gjorde skade på storfe i beiteområdet i løpet av beitesesongen. Alle ulvene er registrert i www.rovbase.no og er dokumentert med funn av DNA. Ulvene hadde vandret ut fra ulvesonen fra Julussareviret, Slettåsreviret, Osdalsreviret og Juvbergetreviret."

Klagene blir behandlet av Klima- og Miljødepartementet.

Neste artikkel

Kraftig oppsving i salget av norskprodusert mat