Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bondelaget går mot ti fylkeslag fra 2021

Bondelaget bør etablere en felles modell for alle fylkeslag etter ny fylkesinndeling. Det skal være ett fylkesbondelag innenfor fylkene, med ett fylkesstyre, mener organisasjonsutvalget.

Norges Bondelags årsmøte 2019 skal gjøre vedtak om at dagens fylkeslag i de nye fylkene slås sammen. Det er et mål at sammenslåinger skal være gjennomført innen 1. april 2021. Bildet er fra årsmøtet i 2018. Foto: Iver Gamme

Siden før jul i fjor har et eget organisasjonsutvalg arbeidet med å vurdere hvordan endring av fylkesgrenser vil påvirke hvordan Bondelaget jobber, og mulige gode løsninger for endringer i vår organisasjon.

Nå er utvalget, som ledes av styremedlem Einar Frogner, ferdig med sin endelige rapport, skriver bondelaget.no.

Dette er hovedkonklusjonene i rapporten:

Bondelaget bør etablere en felles modell for alle fylkeslag etter ny fylkesinndeling. Det skal være ett fylkesbondelag innenfor fylkene, med ett fylkesstyre.

Annonse

Norges Bondelags årsmøte 2019 gjør vedtak om at dagens fylkeslag i de nye fylkene slås sammen. Det skal være en fleksibel innfasing. Det er et mål at sammenslåinger skal være gjennomført innen 1. april 2021.

Styret etablerer en satsing på organisasjonsutvikling for vitalisering og fornying av medlems- og lokallagsarbeid.

Lokallagenes representasjon på fylkesårsmøtene skal være én utsending pr lokallag, samt tilleggsrepresentasjon på utsendinger innenfor intervallet 1 pr 50 medlemmer til 1 pr 200 medlemmer.

Fylkesstyrene bør ha 5 – 9 årsmøtevalgte faste medlemmer.

Det bør være valgfritt for fylkene å velge en eller to nestledere.

Les hele rapporten på bondelaget.no.

Neste artikkel

Vil ha tilbake 500 000 dekar korn