Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Statsbudsjettet: Bondelaget etterlyser midler til landbruket

Regjeringa foreslår nye milliarder til koronatiltak i statsbudsjettet for 2021, men ingenting til landbruket. – Stortinget må sørge for at nye koronatiltak for næringslivet inneholder midler til bygging og investeringer i landbruket, sier Lars Petter Bartnes.

Mange av melkebrukene som skal legge om til løsdrift er små og mellomstore og ligger spredt i landet. (Arkivfoto)
Mange av melkebrukene som skal legge om til løsdrift er små og mellomstore og ligger spredt i landet. (Arkivfoto)

Bondelaget foreslo i vår å bruke investeringsmidler som et effektivt tiltak for å få opp økonomisk aktivitet i distriktene.

– Jeg er forundra over at regjeringa ikke har inkludert dette i koronapakkene hittil. Det vil bidra til varige distriktsarbeidsplasser både i landbruket og i annet privat næringsliv, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Koronasituasjonen har medført store økonomiske utfordringer for næringsliv landet rundt. Alle muligheter må brukes for å skape økt aktivitet lokalt.

Fra båsfjøs til løsdrift

Tilgjengelige midler på 450 mill. kroner til Investeringer og Bedriftsutvikling i jordbruket (IBU-midler) var brukt opp allerede i sommer i alle fylker, unntatt Troms og Finnmark.

Annonse

Rundt 250 mill. kroner av potten på 450 mill. er brukt på investeringer i mjølkeproduksjonen.

– Stortinget må sørge for ei ekstra satsing på investering og utvikling i landbruket. Mange av melkebrukene som skal legge om til løsdrift er små og mellomstore og ligger spredt i landet. Ved å tilføre investeringsmidler sikres ikke bare lokal aktivitet, men også utviklinga av et konkurransedyktig landbruk, sier Lars Petter Bartnes.

Det er stor interesse for investeringsmidler i landbruket, og kravet om overgang til løsdrift i all melkeproduksjon innen 2034 betyr at behovet er stort.

Til lokale og regionale bedrifter

Regjeringa har som mål for nye koronatiltak at de skal stimulere privat næringsliv og få folk tilbake i jobb. 300 millioner kroner i tilførte midler vil utløse minst det dobbelte i investeringskroner som går til lokale og regionale bedrifter, som håndverkere, bygningsfirmaer og andre leverandører.

Når en bonde planlegger å bygge nytt fjøs, dreier det seg om store beløp. Det er ofte ikke mulig å sette i gang byggingen uten investeringsstøttte, skriver Bondelaget.

Neste artikkel

– Regjeringa avslo å være med på en helt nødvendig retning