Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bollestad mener svinenæringa har tatt grep

– Det som har imponert meg aller mest er hvordan næringa har tatt dette på alvor. De har nådd ut til den enkelte svinebonde med kunnskap og kompetansebygging, sier Olaug Bollestad.

På dagens møte ble det presentert tall som viser økende oppslutning om svinebransjens dyrevelferdsprogram. Programmet ble innført høsten 2018.  Foto: Karl Erik Berge
På dagens møte ble det presentert tall som viser økende oppslutning om svinebransjens dyrevelferdsprogram. Programmet ble innført høsten 2018. Foto: Karl Erik Berge

Landbruks- og matministeren skryter av hvordan svinenæringa har tatt tak i problemene med dårlig dyrevelferd.

– Det som har imponert meg aller mest er hvordan næringa har tatt dette på alvor. De har nådd ut til den enkelte svinebonde med kunnskap og kompetansebygging, og også fra bonden til dyretransport og motttak på slakteri. Det viser resultat fra Animalia med at antall sjuke og skadde dyr har gått ned den siste tida. Det viser en bedring på kompetanse og dyrevelferd, sier statsråden.

I dagens møte, hvor hele bransjen var til stede, ble det presentert tall som viser økende oppslutning om bransjens dyrevelferdsprogram som ble innført høsten 2018.

Bransjen presenterte også sykdomsstatistikk som viser at programmet allerede har hatt effekt.

Dyrevelferdsprogrammet er skjerpet siden forrige møte mellom landbruks- og matministeren og næringa i juni. Næringa har også fastsatt økonomiske sanksjoner som i praksis vil gjøre det ulønnsomt å drive med svineproduksjon med dårlig dyrevelferd.

– Alle må med

Mattilsynet, som har avslørt alvorlige brudd på dyrevelferdsregelverket i svinenæringa, har fått i oppdrag å utarbeide høringsdokumentet som nå skal sendes ut.

Planen er at programvaren skal være tilgjengelig på flere språk. Kompetansekrav, som skal være obligatorisk for alle svinebønder, skal forskriftsfestes i programmet.

– Når vi forskriftsfester det nye dyrevelferdsprogrammet, betyr det at alle i næringa må være med innen 2019. Både svinebøndene og de som er røktere skal kunne følge opp dette programmet, sier statsråden.

Kan koste dyrt

Annonse

– Tror du alle i næringa blir med på kravene som blir stilt i dyrevelferdsprogrammet?

– Alle må være med, ellers blir det for dyrt for dem som ikke blir med. Jeg er optimist og tror alle blir med på denne ordningen, sier statsråden.

Slakteriene får ansvar for å følge opp at velferden på slaktegris er god nok. Hvis ikke kravene i dyrevelferdsprogrammet er oppfylt, trekkes det 50 øre per kilo som blir levert.

Det kan bety store økonomiske tap for svineprodusenter med en konsesjonsbesetning på 2100 dyr. Med hensyn til smågris, kan brudd på reglene gå ut over det såkalte helsegris-tillegget.

Sviktende dyrevelferd kan også varsles til Kvalitetssystemet i landbruket (KSL). Da kan den enkelte bonde risikere store trekk i inntekta.

Skal teste ut pilotordning med kamera

– Vi skal teste ut en pilotordning for kameraovervåking i ett slakteri, og så må vi evaluere før vi setter dette i gang i større målestokk. Videre skal dyrevelferdsprogrammet nå ut på høring i seks uker. Vi skal så ha et nytt møte med bransjen i starten av desember, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Pilotordningen med kamera på slakterier betyr at utvalgte anlegg skal teste ut kameraovervåking. Det gjøres for å få avklart detaljer rundt hvordan det skal fungere i alle landets slakterier.

Glad for forskriftsfesting

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes takket ministeren for den tette oppfølgingen av svinenæringa. Han mener næringa har tatt sviktende dyrevelferd på alvor.

– Vi har hatt en holdningsendring i hele verdikjeden. Svinenæringa har fått bedre oversikt, blant annet gjennom sykdomsregistrering på slakteriene, sier Bartnes.

–Vi er glade for at dyrevelferdsprogrammet skal forskriftsfestes i holdforskriften for svin. Programmet dokumenterer hvordan dyrevelferden er og hvordan den endres, sier Lars Petter Bartnes.

Neste artikkel

Kvar sommar det same