Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bollestad har kalt inn Mattilsynet til møte

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har kalt inn administrerende direktør i Mattilsynet, Ingunn Midttun Godal, til et møte torsdag 12. desember.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) vil drøfte oppfølgingen av rapporten og be Mattilsynet om en konkret plan. (Foto: Anders Sandbu)
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) vil drøfte oppfølgingen av rapporten og be Mattilsynet om en konkret plan. (Foto: Anders Sandbu)

Bakgrunnen for møtet er de alvorlige funnene i KPMGs granskingsrapport om Mattilsynet som ble offentlig 10. desember, skriver LMD på sine nettsider.

I rapporten er det dokumentert at over 90 prosent av de ansatte opplever at hovedkontoret ikke har god nok kapasitet til å oppdatere og utvikle retningslinjer og andre styringsdokumenter.

I rapporten avdekkes det mangel på strukturert ledelse gjennom hele organisasjonen, fra hovedkontor til den enkelte inspektør, og mangel på systemer for faglig kompetanseheving.

Statsråden vil drøfte oppfølgingen av rapporten og be Mattilsynet om en konkret plan for hvordan de tar tak i utfordringene som fremgår i granskingsrapporten.

Landbruks- og matminister Bollestad og administrerende direktør i Mattilsynet, Ingunn Midttun Godal, vil være tilgjengelig for pressen etter møtet.

– Må nedskalere tilsynsvirksomhet

Annonse

Veterinærforeningen mener Mattilsynet nå må nedskalere sin tilsynsvirksomhet for å kunne forbedre kvaliteten, få på plass bedre systemer og planlegge risikobasert tilsyn.

«Alle de åtte anbefalingene i rapporten, krever økte ressurser til Mattilsynet for å kunne gjennomføres. Dette må på plass i fremtidige budsjetter og Veterinærforeningen mener det må starte med økte bevilgninger i revidert statsbudsjett 2020», skriver foreningen i en pressemelding.

Veterinærforeningen stiller spørsmål ved om eierdepartementenes krav til hva Mattilsynet skal utføre, er i overenstemmelse med det som er mulig innenfor de tildelte rammer.

Den framlagte rapporten underbygger at antall tilsyn ikke er egnet som eneste resultatindikator for Mattilsynets aktivitet, og derfor ikke kan legges til grunn for ressurstildelinger, skriver Veterinærforeningen.

Mener klageorgan bør utredes

Av konkrete foreslåtte tiltak mener Veterinærforeningen særlig anbefalingen om et uavhengig klageorgan bør ses nærmere på.

«Vi mener dette vil kunne bidra til økt rettssikkerhet og bedret tillit til saksbehandlingen», skriver Veterinærforeningen.

Neste artikkel

Stevner staten etter ett år med forflytingsforbud