Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Bollestad har begått et historisk svik

Olaug Bollestad har begått et historisk svik mot landbruket og bør gå med blikket dypt senket, mener Bertran Trane Skadsem, styreleder i Norges Pelsdyralslag.

Det er sjokkerende at en regjering av næringsvennlige partier er villige til å presse gjennom et direkte næringsfiendtlig forslag, mener Bertran Trane Skadsem. Foto: Anders Sandbu

Regjeringens forslag til forbud mot pelsdyrnæringen fikk tung og omfattende kritikk i høringsrunden.

Regjeringen har nå sendt sitt lovforslag om forbud mot pelsdyrnæringa til Stortinget.

– Dette er en prosess som raserer liv. Likevel har regjeringen brukt all denne tiden på å konstruere begrunnelser, fremfor å utrede og få fakta på bordet. Dette er rystende, og jeg nekter å tro at KrF står for dette. Olaug Bollestad har lovet bøndene å ta dem på alvor og behandle dem rettferdig. Målet var å kunne se bøndene i øynene. Bollestad har begått et historisk svik mot landbruket og bør gå med blikket dypt senket, sier Bertran Trane Skadsem, styreleder i Norges Pelsdyralslag, i en pressemelding.

– Sjokkerende av næringsvennlige partier

– Det er sjokkerende at en regjering av næringsvennlige partier er villige til å presse gjennom et direkte næringsfiendtlig forslag, som går mot tre av fire partiers valgløfter. Enda verre er det at de gjør det på et så syltynt grunnlag. Høringsprosessen har grundig dokumentert behovet for å ta et steg tilbake og gjøre dette på en ryddig og demokratisk måte, sier han.

Regjeringens eget prestisjeråd, Regelrådet, peker på at forslaget har en rekke svakheter, og stiller spørsmål ved om forutsetningene som er lagt til grunn er relevante og realistiske i dagens situasjon.

– Står til stryk

Dette er en trist dag for norsk næringsliv og pelsdyrnæringa især, mener Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

– Hele prosessen fram mot å avvikle ei hel næring står til stryk. Saken er viktig for alle som driver næringsvirksomhet, det er betimelig å spørre – hvem blir den neste? sier Bartnes i en pressemelding.

Annonse

– Vanlige familier, som driver en lovlig næring rundt om i landet, vil rammes hardt både økonomisk og menneskelig. Det håper jeg politikerne som har vedtatt dette tar innover seg, understreker bondelagslederen.

Grunnlovsekspert har advart

Tidligere har grunnlovsekspert og tidligere sivilombudsmann Arne Fliflet advart politikerne mot å fatte et vedtak basert på hestehandel bak lukkede dører.

NHO reagerer i sitt høringssvar også kraftig og mener at et forbud setter nye rammer for næringslivet. Landbruket advarer bredt og tydelig, og peker på hvor dårlig utredet saken er.

– Bøndene våre fortjener rettferdig og ryddig behandling. De får rasert og utslettet generasjonsverdier, når alt de har gjort er å drive lovlig og positiv l landbruksproduksjon. Vi er en husdyrproduksjon med dokumenterbart god dyrevelferd, som bidrar med 500 distriktsarbeidsplasser og 300 millioner i verdiskaping hvert år. De som rammes verst, er de som har de nyeste og beste anleggene, sier Bertran Trane Skadsem.

– Regjeringen gjør dette kun basert på Venstres følelser, men dette handler altså om lys i husene i Distrikts-Norge. Det handler om 200 familier som nå går inn i påsken med ny uvisshet og et nytt sjokk fra politikerne. Det handler om løftet de fikk da Stortinget i 2017, etter år med faktiske grundige utredninger, utvalg og diskusjoner, valgte å videreføre næringen, sier Skadsem.

Vil ruinere familier

I forslaget som ble sendt på høring la regjeringen først opp til en erstatningsramme på vel 300 millioner kroner.

To nye analyser fra Samfunnsøkonomisk analyse og Oslo Economics har sett spesifikt på kompensasjon, med hver sine modeller og utregningsmåter.

De slår fast at det vil koste minst 2,3 milliarder kroner å avvikle pelsdyrnæringen rettferdig og riktig. I regjeringens nye forslag er alle faglige innspill oversett, og erstatningen er justert med bare 79 millioner kroner.

– Regjeringen vet godt at dette er langt unna noen rettferdig erstatning. Dette vil ruinere familier over hele Norge og etterlate mange i bunnløs gjeld. Det er ikke mulig å sette en fast ramme. Om staten for første gang faktisk skal rasere og forby en næring, så må de gjøre opp for seg, sier Skadsem.

Neste artikkel

Rystende avsløringer