Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Blue Revolution Centre skal utvikle ny oppdrettsteknologi

Fiskeridirektoratet har tildelt selskapet tre tillatelser til å drive forskning på oppdrett av laks under særlig røffe forhold.

Blue Revolution Centre , som eies av NMBU, Sintef Ocean og Mowi, skal uvikle og teste ny teknologi utenfor Frøya. (Foto: Privat)
Blue Revolution Centre , som eies av NMBU, Sintef Ocean og Mowi, skal uvikle og teste ny teknologi utenfor Frøya. (Foto: Privat)

Selskapet, som eies av Sintef Ocean, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Mowi, har som mål å utvikle og teste ny teknologi som gjør at vi i fremtiden kan produsere mat på nye steder.

─ Potensialet ved å drive oppdrett på mer værutsatte steder enn vi gjør i dag er enormt, men dessverre vet vi alt for lite om hva som skal til. I tillegg til å åpne for nye areal, kan havstrømmer, bølger og vær også være bra for fisken, sier dekan ved NMBU, Anne Storset, i en pressemelding.

Mange nye utfordringer

─ En innfasing av denne nye måten å drive oppdrett på, fører med seg mange nye utfordringer. Skal vi tenke nytt om oppdrettsløsninger, krever det ny forskning. Ved dette senteret vil vi gjennomføre forskning som kommer hele næringen til gode, og som forhåpentligvis vil bidra til at vi fremtiden kan høste enda mer mat fra havet på en bærekraftig måte, sier forskningssjef ved Sintef Ocean, Arne Fredheim.

Ved forskningssentret skal det testes ut nye teknologiske løsninger, samt forskes på ernæring og genetikk tilpasset oppdrett på værutsatte lokaliteter.

Annonse

I tillegg er det sentralt å sikre fiskens velferd og helse, heter det i pressemeldingen.

─ Vi driver i praksis med husdyrhold i sjø. Om ikke fisken trives og har det bra, hjelper det ikke hvor avansert teknologien er, sier prosjektleder for Mowi, Anders Sæther.

Mowi er verdens ledende sjømatselskap og den største produsenten av oppdrettslaks. Selskapet er representert i 24 land og har totalt 14 000 ansatte på verdensbasis.

Hovedkontoret ligger i Bergen, og selskapet er notert på Oslo Børs.

Ønsker flere tillatelser

Selv om partnerne i selskapet er glad for tildelingen og anerkjennelsen av prosjektet, anser de tre tillatelser som for få til å kunne gjennomføre prosjektene som planlagt.

─ Dette er et prosjekt som raskt kan bevege den norske havbruksnæringen i en langt mer bærekraftig retning. Vi håper derfor i det lengste på at myndighetene lar oss gjennomføre disse viktige forskningsprosjektene som planlagt, sier Anders Sæther.

Neste artikkel

Fôring med sjøgress reduserer kuas metanutslipp