Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ble strømregningen høyere enn ventet?

Norges Bondelag svarer på spørsmål om strømkompenasjon for landbruket.

Norges Bondelag har jobbet for en kompensasjonsordning for strøm som også dekker landbruket. Dette har gitt resultater i form av en kompensasjonsordning, men det er viktig å være klar over at alt ikke er helt klart rundt ordningen.

Bondelaget mener ordningen må bli enda bedre og jobber knallhardt for dette. Samtidig kan det være komplisert å sette seg inn i hvordan ordningen slår ut, her er svar på de vanligste spørsmålene de får om strømkompensasjonsordningen:

Jeg har gårdsbruk med felles strømmåler for våningshuset og driftsbygningene. Blir jeg omfattet av ordningen?

Ja, det er vedtatt at landbruket skal inkluderes i ordningen. Detaljene i ordningen kommer i egen forskrift, som per i dag ikke er klar.

Jeg har mottatt faktura for strømforbruket i desember, men kan ikke se at jeg har fått kompensasjon. Hvorfor?

Da har du en strømmåler som er registrert på ditt organisasjonsnummer. For desember er det kun de som har måler registrert som husholdning som har fått kompensasjonen trukket fra på sin faktura. Ordningen for landbruk er ikke klar, men vil etter de signaler vi har fått være inkludert i januar-fakturaen, med etterberegning av kompensasjon for desember.

Min nettleverandør sier at en må ha kode 35 husholdning for å være omfattet av ordningen. Min strømmåler er registrert med kode 01 næring. Betyr det at jeg ikke er omfattet av ordningen?

Annonse

Svaret fra nettleverandøren er en konsekvens av at forskriften som omhandler detaljene for landbruk enda ikke er klar. Regjeringen har vært tydelig på at landbruket skal inkluderes, men at ordningen ikke vil være klar før på fakturaen for januar (som kommer i februar).

Jeg har flere målere, gjelder grensen på 5000 kwh per måler eller samlet?

Etter signaler vi har fått vil grensen på 5000 kwh gjelde pr. måler.

Et forbruk på inntil 5000 kwh/mnd er for lite til å dekke strømforbruket i min drift! Hva kan Norges Bondelag gjøre med det?

Strømordningen til regjeringen er en konkret og presis måte å kompensere for økte kostnader og derfor jobber vi knallhardt for å gjøre den bedre for landbruk. Vi har krevd at regjeringen øker det øvre taket fra 5000 kwh/mnd til 20.000 kwh/mnd, og med en kompensasjonsgrad på 80 prosent (slik husholdninger får fra og med januar).

Hva med veksthusnæringen?

Veksthusprodusenter kan søke Landbruksdirektoratet om en delvis kompensasjon for dokumenterte merkostnader til elektrisk kraft på 50 prosent over 70 øre/kWh (ekskl. mva.) for perioden desember 2021 til og med mars 2022. Vi jobber for at også denne ordningen forbedres slik som den generelle strømordningen, med dekningsgrad opp til 80 prosent.

Hva gjør jeg når det er problemer med å få betalt strømregninga?

Ta kontakt med din strømleverandør om saken for dialog om hva som er mulig å få til.

Bondelaget jobber videre med saken, og kommer med oppdatering på sine nettsider så fort nye avklaringer foreligger.

Neste artikkel

Løsningen må på konto