Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bjørn Gimming valgt til ny leder i Norges Bondelag

Bjørn Gimming fra Østfold er valgt til ny leder av Norges Bondelag. Egil Christopher Hoen fra Hokksund og Bodhild Fjelltveit fra Bergen er valgt til første og andre nestleder.

Ny ledertrio: Bjørn Gimming, Egil Christopher Hoen og Bodhild Fjelltveit. (Foto: Norges Bondelag)
Ny ledertrio: Bjørn Gimming, Egil Christopher Hoen og Bodhild Fjelltveit. (Foto: Norges Bondelag)

Bjørn Gimming tar over lederjobben etter Lars Petter Bartnes, som sa nei til gjenvalg tidligere i år. Gimming fikk 159 stemmer, mens seks av stemmene var blanke.

– Dette er et verv jeg gleder meg veldig til å ta fatt på. I starten blir det viktig for meg å reise rundt og lytte til hva medlemmene har å si, sier Gimming.

Den nye bondelagslederen ønsker å løfte medlemsdemokratiet videre, løfte inntektskampen og løfte den sosiale stillingen til bonden, i tida som kommer.

– Jeg ønsker å være en samlende person. En person som ser alle sidene av landbrukspolitikken og hvordan den virker, sier han.

– Som person er jeg grundig, reflektert og kunnskapsrik. Jeg har med meg mye erfaring fra mange år i Norges Bondelag, som jeg skal bruke til det beste for organisasjonen, legger han til.

Korn, storfe og skog

Gimming er bonde på Idd i Østfold der han driver med korn, storfe og skog. Han er gift og har to barn.

Annonse

Gimming har vært engasjert i lokallagsarbeid i Idd bondelag, vært fylkesleder i Østfold Bondelag, styremedlem i Norges Bondelag og første nestleder siden 2016.

Gimming har også hatt ansvar for Bondelaget sitt internasjonale arbeid i flere år, og har gjennom det ervervet viktig kunnskap, skriver valgkomiteen i Bondelaget.

Nestledere fra Hokksund og Bergen

Egil Chr. Hoen fra Hokksund er ny første nestleder. Hoen driver med korn, proteinvekster, gris, storfe og skog.

Bodhild Fjelltveit er valgt som andre nestleder. Fjelltveit er sauebonde på Fjelltveit i Bergen kommune.

Gjenvalg av styremedlemmer

Det ble gjenvalg for fire styremedlemmene som var på valg. Det er Erling Aas-Eng fra Innlandet, Arthur Salte fra Rogaland, Solveig Bratteng Rønning fra Nordland (representerer Tine) og Merete Sund, fra Nordland (representerer Nortura).

Som varamedlemmer ble Thorleif Müller, Vestfold, nytt første varamedlem og fast møtende i styret. Som nytt andre varamedlem er Peder Nernæs fra Vestland og gjenvalg på Ragnhild Duserud, Østfold som tredje vara.

Det ble gjenvalg av ordfører Elisabeth Irgens Hokstad, Vestfold/Telemark og varaordfører Karl Fredrik Okkenhaug, Trøndelag. Lars Hallvard Wetterstad, Buskerud er valgt til ny leder av valgnemnda.

Neste artikkel

Tid for ekstraomgangar