Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Betydelig nedgang for Tine

Tine Gruppas driftsresultat for 2. tertial 2022 er 248 millioner kroner svakere enn samme periode året før og ender på 650 millioner kroner.

Tine merker godt de høye prisene på energi og transport, med forsterket effekt i andre tertial. Foto: Karl Erik Berge
Tine merker godt de høye prisene på energi og transport, med forsterket effekt i andre tertial. Foto: Karl Erik Berge

Inntektene i storhusholdning og internasjonal øker, men trenden med lavere fart i dagligvare etter pandemien og kraftige kostnadsøkninger fortsetter, skriver Tine i en pressemelding.

— Det er en betydelig nedgang i de tallene vi legger frem i dag, og utsiktene fremover viser en krevende tid i møte i markedet, og med tanke på økte kostnader. Likevel er jeg veldig opptatt av å si at ansatte og eiere har gjort en veldig god jobb på de områdene vi kan påvirke selv, sier konsernsjef Gunnar Hovland.

Energi og transport treffer hardt

Konsernet er påvirket av høyere priser på energi og transport, med forsterket effekt i andre tertial.

Annonse

Energikostnadene har økt med omtrent 50 prosent hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor, og øker betraktelig mer i august.

Tine har sikringsavtaler på deler av energikjøpet sitt ut 2022, og det sparer selskapet for betydelige beløp dette kalenderåret, sammenlignet med markedspris. Det forventes likevel en eskalerende økning av kostnader knyttet til energi i tiden fremover.

Høyere salgsinntekter

I andre tertial har Tine høyere salgsinntekter enn i samme periode i fjor. Utviklingen er positivt påvirket av høyere inntekter fra den internasjonale virksomheten, positive valutaeffekter samt salg av biprodukter som myse og pulver til verdensmarkedet.

Prisøkninger har også bidratt noe. Justert for dette fortsetter trenden med lavere aktivitet i dagligvare i Norge, delvis motvirket av høyere aktivitet i storhusholdning som en konsekvens av endret forbruksmønster etter pandemien.

Andelsutviklingen i dagligvarehandelen er negativ, og påvirkes fortsatt av de konkurransepolitiske tilskuddene til våre konkurrenter gjennom prisutjevningsordningen, skriver Tine.

Neste artikkel

– Prekær situasjon for storfenæringa