Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Best på forskning og formidling ved Veterinærinstituttet

Veterinær og seniorforsker Julie Føske Johnsen (bildet) har vunnet Veterinærinstituttets forskningspris for forskning på dyrevelferd. Forskeren har en betydelig vitenskapelig produksjon, bl.a. 22 vitenskapelige artikler, derav 12 som førsteforfatter.

Veterinærinstituttets forskningspris er ment som anerkjennelse og som inspirasjon for andre på instituttet. For å kvalifisere på dette grunnlaget må kandidaten bl.a. ha forsket ved instituttet over lengre tid, og være blant instituttets mest innflytelsesrike forskere innenfor sitt/sine fagfelt.

Seniorforsker Cecilie Mejdell ble tildelt formidlingsprisen 2021 for god kunnskapsformidling. Mejdell har latt sin kunnskap tilflyte samfunnet på ulike vis, alle verdifulle, skriver Veterinærinstituttet.

Neste artikkel

To år uten MRSA hos svin i Norge