Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bondelaget ber direktoratet innvilge tilskuddsklager

– Feilene som har blitt gjort i disse konkrete tilfellene har ikke vinning som mål, det er kun gjort en teknisk feil som får svært store økonomiske konsekvenser, skriver Bondelaget i brev til Landbruksdirektoratet.

Bondebladet skrev om ekteparet Torill Sværd og Bjørn Tore Lindset i Bondebladet nr. 9. Ekteparet trodde de hadde levert søknad om produksjonstilskudd, men åpnet ikke mailen med kvittering. De kan tape 429 000 kroner i tilskudd. (Foto: Privat)
Bondebladet skrev om ekteparet Torill Sværd og Bjørn Tore Lindset i Bondebladet nr. 9. Ekteparet trodde de hadde levert søknad om produksjonstilskudd, men åpnet ikke mailen med kvittering. De kan tape 429 000 kroner i tilskudd. (Foto: Privat)

Norges Bondelag har fått flere henvendelser fra medlemmer som ikke har fått registrert sine søknader om produksjonstilskudd i søknadsomgangene i 2019 innen fristen.

I tre konkrete tilfeller taper den enkelte brukerfamilien i størrelses­orden fra 400 000 til 500 000 kroner, skriver Bondelaget i et brev til Landbruksdirektoratet og Landbruks- og matdepartementet.

Bondebladet skrev om Torill Sværd og Bjørn Tore Lindset i Bondebladet nr. 9. Ekteparet trodde de hadde levert søknad om produksjonstilskudd, men åpnet ikke mailen med kvittering.

Det ligger an til å koste familien med tre barn 429 000 kroner i tilskudd.

– Ikke i forhold til «forseelsen»

«Feilene som har blitt gjort i disse konkrete tilfellene har ikke vinning som mål, det er kun gjort en teknisk feil som får svært store økonomiske konsekvenser for den enkelte. Det er også opplagt at søker hadde til intensjon å sende inn søknaden, da det kan spores at søknad er fylt ut. Likevel er tapet for den enkelte bondefamilien veldig stort, og står etter vårt syn ikke i forhold til «forseelsen». Produksjonstilskuddet utgjør en vesentlig andel av inntekten særlig i grovfôrbasert produksjon, og er en forutsetning for lønnsomhet i drifta. Formålet med produksjonstilskuddet er «å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har trukket opp». Det er vanskelig å se at det er forholdsmessighet i konsekvensene av feilen som er gjort», heter det i brevet.

Annonse

Bondelaget ber Landbruksdirektoratet innvilge klager fra søkere om produksjonstilskudd som ikke har fått registrert sine søknader i søknadsomgangene i 2019, og hvor de har hatt en klar intensjon om å søke.

Dette vil ikke skape presedens for kommende søknadsomganger, da det da vil være etablert et varslingssystem som bør redusere risikoen for slike.

Forsinket utbetaling

«Ved utbetaling av tilskudd februar 2020 var det to kommuner som ikke hadde sendt søknadene videre i systemet innen fristen. Konsekvensene er at bønder i disse kommunene får forsinket utbetaling av produksjonstilskuddet, noe som har likviditetsmessige utfordringer for den enkelte næringsdrivende. Dette på tross av at feilen er begått av andre enn dem selv og utenfor deres kontroll», skriver Bondelaget i brevet.

Ber om oppklaring

Bondelaget ber også om en oversikt over søknadsrundene 2019 hvor flere punkter må oppklares, blant annet:

Hvor mange søknader er sendt etter fristen, dvs. søkt om dispensasjon fra fristen?

Hvor mange har fått dispensasjon fra fristen etter søknad?

Hvor mange har klaget på avgjørelsen, og hva er resultatet av disse klagene?

Hva årsaken til at de ikke har søkt innen fristen? Er det noe systematikk i dette?

Neste artikkel

Mener ulvesonen i praksis utvides