Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bekrefter atypisk skrantesjuke på hjort i Etne

Endelige prøvesvar viser at hjorten som ble felt under jakt i Etne hadde atypisk skrantesjuke, skriver Mattilsynet.

– Dette er en variant av skrantesjuke som vi regner som ikke-smittsom. Det er en god nyhet. Hadde dette vært den klassiske varianten, som er smittsom, ville det vært alvorlig. Dette er en viktig påminnelse om hvor sentrale jegerne er i kartleggingen av denne sykdommen. Prøver fra dyr som blir felt under jakt er viktige, og jeg vil rette en stor takk til de som bidrar i kartleggingen, sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet.

Annonse

For å få inn enda flere prøver i området, har vi nå innlemmet Sauda kommune i Mattilsynets nasjonale kartleggingsprogram for skrantesjuke. De andre nabokommunene til Etne er allerede inkludert i programmet. Dette gjøres for å få en bedre oversikt i området.

Neste artikkel

Veterinærinstituttet avkrefter funn av skrantesjuke