Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bedring for gris – trøblete for egg

Mens overskuddet i eggnæringa fortsatt er stort, fortsetter bedringen i svinemarkedet.

Nortura forventer per mai et underskudd på 2 000 tonn svinekjøtt i 2019. – Svært gledelig, konstaterer Norturas totalmarkedsdirektør Ole Nikolai Skulberg. Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo
Nortura forventer per mai et underskudd på 2 000 tonn svinekjøtt i 2019. – Svært gledelig, konstaterer Norturas totalmarkedsdirektør Ole Nikolai Skulberg. Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo

Norturas nye 2019-prognose, som ble sluppet fredag sist uke, viser ytterligere bedring i markedssituasjonen for gris.

Nortura forventer per mai et underskudd på 2 000 tonn i 2019. Nortura betegner det som «et nødvendig underskudd».

«Nødvendig underskudd»

– Underskuddet er helt nødvendig når vi mister eksportmuligheten i 2020. Vi er svært fornøyd med at det nå går i riktig retning. Uttaket av målpris ligger nå under med 1,15 kr/kg. Prognosen slik vi ser det nå, gir oss grunnlag for å øke prisen på gris med 50 øre per kilo fra 1. juli, sier Norturas direktør for Totalmarked kjøtt og egg, Ole Nikolai Skulberg i en pressemelding.

Nortura forventer en reduksjon i produksjonen på nær 6 prosent sammenlignet med 2018, basert på en nedgang i solgte sæd-doser på 9 prosent. Samtidig forventer Nortura en fortsatt økning i effektiviteten.

Engrossalget av helt slakt, forventes å falle med om lag 1 prosent sammenlignet med 2018.

Mange har nedjustert

Lenge var situasjonen den motsatte: Sterk overproduksjon i svinenæringa. I seinere tid har situasjonen snudd.

Annonse

Årsaken er både at bønder har nedjustert sin produksjon, samt at bønder er kjøpt ut av næringa.

For å få bukt med overproduksjonen, ble svinebønder før jul bedt om å være med på en utkjøpsordning mot omstillingsbidrag. Bidraget kan inntektsføres skattemessig over syv år.

– Vi har overproduksjon av flere produkter i landbruket. Det er ikke en holdbar situasjon verken for bonde, industri eller forbruker. Det er ikke fornuftig bruk av ressurser å produsere mer mat enn markedet kan ta imot. Det er heller ikke fornuftig av hensyn til klimaet og matsvinnet, sa bondelagsleder Lars Petter Bartnes i desember, da Omsetningsrådet hadde godkjent Norturas søknad om å få kjøpe ut deler av svineproduksjonen.

Vanskelig i eggnæringa

I eggmarkedet står det dårligere til. Overproduksjonen har skutt fart på kort tid, og Norturas siste 2019-prognose per mai viser et fortsatt overskudd på 1 700 tonn egg i år.

Overskuddet er riktignok noe redusert siden forrige prognose. Det skyldes et noe høyere salg og en liten reduksjon i tilførsler, påpeker Nortura.

Omsetningsrådet har godkjent førtidsslakting av verpehøns tilsvarende 1 000 tonn egg i 2019. Nortura har nå gått ut til produsentene med tilbud om førtidsslakting.

Det er primært egg fra miljøinnredning som skal tas ut, som et bidrag til å redusere overskuddet.

– Det store overskuddet av egg viser helt klart at det ikke finnes rom for nyetablering innenfor eggsektoren. I tillegg ser vi at etterspørselen etter egg fra miljøinnredning er lav. Det vil om kort tid ikke være særlig rom for egg fra miljøinnredning, sier Skulberg.

Neste artikkel

Hannbjørn felt i Tynset