Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bartnes gjenvalgt som bondelagsleder

Ledertrioen i Norges Bondelag fortsetter i ny periode

Lars Petter Bartnes (t.h), Bjørn Gimming og Frøydis Haugen, er gjenvalgt som ledere i Norges Bondelag.

Under årsmøtet i Norges Bondelag ble dagens ledertrio gjenvalgt etter innstillingen fra valgnemda. Lars Petter Bartnes ble valgt som leder, mens Bjørn Gimming og Frøydis Haugen fortsetter som hhv 1. nestleder og 2. nestleder.

Bartnes var styremedlem i Nortura fra 2004-2014 og styremedlem i Norges Bondelag i fem år før han ble leder i 2015. Bartnes driver med melk, storfekjøtt, slaktekylling, korn og skogdrift. Bjørn Gimming er fra Idd i Østfold hvor han driver med korn og ammeku, og går inn i sitt tredje år som 1. nestleder. Frøydis Haugen er fra Lindås i Hordaland og driver med melkeproduksjon. Hun går inn i sitt andre år som 2. nestleder. Leder og nestlederne utgjør Bondelagets forhandlingsutvalg i jordbruksoppgjøret.

Også tre av styrets medlemmer som er var på valg ble gjenvalgt i tråd med innstillingen fra valgnemda: Birte Usland fra Vest-Agder, John-Erik Skjelnes Johansen fra Nordland og Arne Elias Østerås som representant fra Felleskjøpet.

Annonse

Merethe Sund fra Nordland ble valgt som nytt ordinært styremedlem og representant for Nortura for ett år.

Bodhild Fjelltveit fra Hordaland er gjenvalgt som 1. varamedlem og Erling Aas-Eng fra Hedmark som 2. varamedlem. Audun Skjervøy, leder av Valldal Bondelag i Møre og Romsdal er valgt som nytt 3. varamedlem.

Arne Magnus Aasen, Møre og Romsdal ble gjenvalgt som ordfører og Sonja Herikstad Skårland er ble valgt som leder av valgnemnda for 2019.

Neste artikkel

Ingen konkurssmell etter tørken