Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Avlingsskadeerstatning over 1,3 milliarder

En fersk prognose fra fylkene viser at gårdbrukerne vil søke erstatning på over 1,3 mrd. kroner. Det er en økning fra prognosene i august som viste ca 1,1 mrd. kroner.

Det er varslet over 12 000 søknader og høye erstatningsbeløp, skriver Landbruksdirektoratet i en pressemelding. I et gjennomsnittsår kommer det inn rundt 700 søknader om avlingsskadeerstatning. Oppland og Oslo og Akershus har prognosert med nær en halv milliard tilsammen. Her vil 1/3 av søknadsmengden ligge. Det er grovfôr- og kornproduksjonen som har sviktet i disse to fylkene.

Prognosen er foreløpige tall, fasiten ift utbetalinger kommer først når utbetalingene er gjennomført. Søknadsfristen 31. oktober vil avklare antall søknader som skal behandles hos kommune og fylkesmann.

()
()

Store variasjoner

2018 har vært preget av ekstrem tørke og sterk varme. Dette har slått ulikt til over landet og det vises i avlingene. Lokale regnbyger har også variert mye i tørkerammede områder. Det er derfor stor variasjon mellom enkeltbruk også innen samme fylke. Det kom noe nedbør i august, men det var for sent for mange, kornet var bortimot modent, og enga har i varierende grad svart på nedbøren.

I intensive produksjoner som grønnsaker, poteter og bær, er det vanlig at foretaket har vanningsanlegg. I korn- og grovfôrproduksjon er det derimot ikke vanlig med vanning.

De som ikke har hatt vanningsanlegg på Sør- og Østlandet har stort sett fått sin avling helt ødelagt i år. De med vanningsanlegg har også hatt en stor jobb med å vanne nok, og varmen har vært en utfordring i seg selv, selv om det er vannet nok.

Noen arealer er mer tørkesterke enn andre, mens andre fikk store problemer. F.eks. har Akershus, som har mye stiv leirjord, vært svært hardt rammet av tørken.

Grovfôr: Fylker med høyest erstatningsprognose, i mill. kroner

Oppland: 200

Agder: 110

Hedmark: 100

Det er stor avlingssvikt i Agder og Øst-Norge, noe mindre på Vestlandet. Agder fikk regn noe tidligere i august, så de tok igjen noe etter en meget krevende start på sesongen. På Østlandet har regnbygene falt ujevnt over landsdelen. Rogaland og Vestlandet ligger på 70-80 prosent av normalt avlingsnivå.

Annonse

Korn: Fylker med høyest erstatningsprognose, i mill. kroner

Akershus: 185

Østfold: 108

Vestfold: 70

En fersk prognose fra Felleskjøpet per september konkluderer med en samlet kornavling som ligger på 54 prosent av et normalår.

Hvilke fylker forventer flest søknader

Oppland: 2 424

Akershus: 1 716

Buskerud: 1 620

Østfold: 1 581

Hedmark: 1 330

Vestfold: 1 120

Oppland er hardt rammet av tørken. Her dominerer grovfôrproduksjon med anslått 1 800 søknader. I Akershus er det kornproduksjon som er hardest rammet, og det anslås 1 400 søknader. I Buskerud er det mer jevnt fordelt med anslått 800 søknader i både- grovfôr- og kornproduksjon.

Fakta om prognosen

Landbruksdirektoratets prognose er basert på kommunens og fylkesmannens anslag for antall søknader og avlingsskadet areal. Både kommuner og fylker rapporterer at det er svært vanskelig å anslå graden av avlingssvikt, store arealer er rammet og tapene blir først dokumentert når avlingen blir solgt. For å ha rett til erstatning må oppnådd avling være mindre enn 70 prosent av et normalår. Dette er det i mange tilfelle vanskelig å bedømme i prognosene, før all avling er høstet, målt og veid. Innen søknadsfristen 31. oktober legger søker inn eget areal og egen avling, men ikke noe omsøkt erstatningsbeløp i søknaden.

Neste artikkel

Stort potensial for mer korn