Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Avkreftet mistanke om Q-feber på Østlandet

Nye prøver fra Veterinærinstituttet viser at det var falsk alarm.

Arkivfoto: Bondebladet

Mistanken om Q-feber på en gård i Østlandsområdet er nå avkreftet. Det skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Det var 27. mars at Mattilsynet mottok varsel om mistanke om Q-feber på den aktuelle gården. Det ble da påvist antistoffer mot Q-feber blant husdyrene, men ingen spor av aktive smittestoffer.

Annonse

Nye prøver fra Veterinærinstituttet friskmelder nå dyrene for Q-feber, og alle restriksjoner er derfor opphevet.

- Q-feber har aldri vært påvist hos husdyr her i landet. Hvis smitten først er kommet inn i en besetning, sprer den seg som regel raskt. Det er derfor en lettelse av vi kan avkrefte at denne sykdommen har kommet til Norge, sier Julie Enebo Grimstad, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Selv om det var falsk alarm denne gangen, er det verdt å minne om viktigheten av gode smitterutiner på gårdene og at man er svært restriktiv med import av dyr til Norge, sier Grimstad.

Dette er Q-feber

Q-feber er forårsaket av bakterien Coxiella burnetii.

Drøvtyggere, men også mennesker og kjæledyr som for eksempel katt, kanin og fugler kan smittes av sykdommen. Smitte skjer ved at bakterier skilles ut via ulike kroppsvæsker og spres via luften.Kun noen få av smittede dyr blir syke, men mange dyr kan bære smitte i lang tid uten å bli syke.

Symptomer ved sykdom hos dyr er framfor alt svakfødte avkom, aborter, tilbakeholdt etterbyrd, livmorbetennelse og sviktende fruktbarhet. Noen ganger kan sykdommen gi en "abortstorm" hos sau og geit. Sykdommen kan behandles med antibiotika, men fordi bakterien overlever lenge i miljøet gjør at det er svært vanskelig å fjerne smitten fra et infisert dyrehold.

Smitte til mennesker er sjeldent og skjer fortrinnsvis til mennesker som jobber med dyr. Mennesker får vanligvis en influensalignende febersykdom som går over av seg selv.

Q-feber finnes nesten over hele verden og sykdommen er relativt vanlig i Sør-Europa, men er også spredt til andre europeiske land. Sykdommen har blant annet vært påvist i Danmark, Sverige og Finland, men har ikke vært påvist i Norge.

Q-feber er en C-sykdom.

Kilde: Mattilsynet

Neste artikkel

Skrantesjuk elg hadde flere plager