Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Avklaring om fordeling av prestegårder

Regjeringa har nå bestemt fordelingen av prestegårdseiendommer mellom Opplysningsvesenets fond og Den norske kirke.

Overføring: Ny lov om Opplysningsvesenets fond trer i kraft fra 1. januar 2022 og tillater vederlagsfri overføring av eiendom fra OVF til Den norske kirke. Bildet viser Sør-Odal Prestegård i (Illustrasjonsfoto: OVF)
Overføring: Ny lov om Opplysningsvesenets fond trer i kraft fra 1. januar 2022 og tillater vederlagsfri overføring av eiendom fra OVF til Den norske kirke. Bildet viser Sør-Odal Prestegård i (Illustrasjonsfoto: OVF)

I forbindelse med delingen av stat og kirke har regjeringa nå i all hovedsak fastsatt hvilke eiendommer kirken skal overta, og hvilke eiendommer skal forvaltes videre av staten gjennom Opplysningsvesenets fond (OVF).

– Vi er glade for avklaringen som nå har kommet fra regjeringen. Prosessen så langt har vært omfattende, og fortsatt gjenstår mye arbeid, sier direktør i OVF Ole-Wilhelm Meyer.

OVF har gjennom 200 år forvaltet prestegårder over hele landet. Nå har regjeringa bestemt at 145 presteboliger og 193 tomter, som for eksempel kirkegrunn eller gravplasser, overføres til Den norske kirke.

Krevende overføring

En slik omfattende eiendomsoverføring er krevende og innebærer taksering, kartlegging av vedlikeholdsetterslep og beregning av driftsutgifter.

– OVF har dyktige medarbeidere som kjenner eiendommene svært godt. Nå vil vi legge til rette for at arbeidet med fradeling og overføring av eiendommer gjennomføres effektivt og forsvarlig. Dette vil innebære prosesser i de enkelte kommuner, sier Meyer.

Annonse

Prestegårdene har spilt en svært viktig rolle for mange lokalsamfunn og bidratt til kultur- og samfunnsbygging i Norge. På de norske bygdene var prestegårdene gjerne hjertet i bygda og fungerte ofte som både skole, sykehus og gartneri.

– Denne avklaringen er også en anledning til å se fremover. Nå er vi opptatt av å finne ny og samfunnsnyttig bruk av presteboligene og de gårdene som ikke skal overføres til kirken eller selges, sier Meyer.

Kulturhus og skoler

Boplikten for prester ble opphevet i 2015. Etter det har mange prester flyttet ut av prestegårdene, og OVF vært pålagt å selge en rekke boliger som ikke lenger brukes som presteboliger. Meyer understreker at arbeidet med å finne ny bruk til prestegårdene er noe OVF er godt i gang med.

– Det er for eksempel etablert lokale kulturhus og alternativt skoletilbud for barn og unge i de gamle utflyttede prestegårdene. Prestegårdene har stor betydning for lokal identitet og tilhørighet, sier Meyer.

OVF har for fremtiden fått et stort og viktig oppdrag for norsk kulturminnevern fra Stortinget.

– Vi er stolte av den 200-årige innsatsen vi har gjort for å ta vare på og videreutvikle norske prestegårder og tilhørende eiendommer. Nå skal fortsette å drive vår virksomhet kommersielt for å oppfylle vårt nye oppdrag, nemlig å bidra til finansiering av middelalderkirker, sier Meyer.

Neste artikkel

Har kuttet i produksjonen på grunn av strømpris