Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Avgjørende satsing på frukt og grønt

Grøntsektoren er tydelig prioritert i avtalen. – Dette markerer starten på en avgjørende satsing på frukt og grønt, sier Elisabeth Morthen, adm. dir. i Gartnerhallen.

Plan: Det skal arbeides med å forlenge grøntsesongen, øke- og tilby flere produkter og styrke konkurransekraften for de norske produsentene. På bildet ser vi planting av sellerirot i Rygge. (Foto: Karl Erik Berge)
Plan: Det skal arbeides med å forlenge grøntsesongen, øke- og tilby flere produkter og styrke konkurransekraften for de norske produsentene. På bildet ser vi planting av sellerirot i Rygge. (Foto: Karl Erik Berge)

Partene er enige om at det skal etableres en særskilt satsing på grøntsektoren. Målet er å øke norskandelen, og møte etterspørselen med mest mulig norskprodusert vare.

Det er satt av 65 millioner kroner over investerings- og bedriftsutviklingsordningen (IBU), hvorav 9 millioner øremerkes produsenter som ønsker å etablere småskalaproduksjon av grønnsaker, frukt og bær.

Det kan gis tilskudd til kostnader knyttet til etablering av dyrkingsfelt, utvikling og betjening av lokale markeder, bygging av kjøle- og lagerkapasitet, samt tilegning av kompetanse.

Utvikling av bærekraftig emballasje kan også omfattes av ordningen. Denne avsetningen er nasjonal, og inngår ikke i den fylkesvise fordelingen.

– Folk vil ha norske varer

Satsingen er mindre enn det Gartnerhallen foreslo, men avtalen markerer likevel starten på en avgjørende satsing som må trappes opp i årene som kommer, mener Elisabeth Morthen, administrerende direktør i Gartnerhallen.

− Etterspørselen etter frukt og grønnsaker øker – folk vil spise sunnere og de vil gjerne ha norsk. Vekst og innovasjon handler om å forlenge sesongen, øke- og tilby flere produkter og styrke konkurransekraften for de norske produsentene. Årets jordbruksavtale er den første som så tydelig har en satsing på frukt og grønt, sier Morthen.

Grøntsektoren prioriteres også i verdiskapingsprogrammet som økes med 10 millioner kroner, til 87 millioner.

Annonse

Langsiktig plan til neste år

Det skal etableres et rådgivende utvalg bestående av aktørene i verdikjeden, avtalepartene og virkemiddelapparatet.

Utvalget skal innen 15. mars 2020 legge fram en langsiktig plan for styrket innovasjon, vekst og økt norskandel for grøntproduksjoner.

– Vi er særdeles godt fornøyd med denne avtalen. Vi er nok vinnerne i år. Den gir et klart signal om en større satsing på grønt og frukt framover. I tillegg kommer dette utvalget med en langsiktig plan til neste år, sier styreleder Per Olav Skutle i Gartnerhallen.

Mange med i utvalget

Følgende aktører er invitert til å delta i utvalget: Norsk Gartnerforbund, NHO mat og drikke, Produsentforeningen 1909, Norsk Landbruksrådgivning, Innovasjon Norge, Nibio, Nordgrønt, Hoff, Bama, Gartnerhallen, Opplysningskontoret for frukt og grønt og Matmerk.

Landbruksdirektoratet skal være sekretariat. Avtalepartene kommer tilbake til endelig mandat og ledelse av utvalget.

Utvalget skal blant annet vurdere markedsmuligheter og ulike markedskanaler, potensial for produkt- og sortsutvikling og rekruttering.

Neste artikkel

Ønsket å bidra i landbruket