Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Argentinske kjøttprodusenter stanser salget i protest

Kjøttprodusenter i Argentina opplyser at de vil stanse salget av storfe- og kalvekjøtt i én uke i protest mot regjeringas eksportforbud.

Argentina er en av verdens største produsenter av storfekjøtt.
 Korn dyrkes på to tredjedeler av det oppdyrkede arealet. Bildet viser kvegdrift i Argentina. Foto: Jorge Royan/Wikipedia
Argentina er en av verdens største produsenter av storfekjøtt. Korn dyrkes på to tredjedeler av det oppdyrkede arealet. Bildet viser kvegdrift i Argentina. Foto: Jorge Royan/Wikipedia

En organisasjon som representerer jordbruksnæringa, kunngjorde at salget skal stanses fra midnatt torsdag og til og med 28. mai.

Mandag kveld opplyste regjeringa i Buenos Aires at kjøtteksporten til utlandet stanses i én måned for å få «orden på sektoren, begrense spekulativ praksis og unngå skatteunndragelse i utenlandshandelen».

Bakteppet er at kjøttprisene har økt i Argentina, noe som rammer den allerede skyhøye inflasjonen.

Levekostnadene har økt over 46 prosent de siste tolv månedene, men bare i april var prisen på storfekjøtt over 65 prosent høyere enn i samme måned i fjor.

38 kilo kjøtt per person

Annonse

Argentinas utstrekning nord–sør måler cirka 3700 kilometer, det vil si omtrent som Nordkapp–Sicilia. Landet er 1460 kilometer på det bredeste.

Storparten av Argentina er lavland, når man ser bort fra Andesfjellene som danner vestgrensen mot Chile. Argentina er verdens fjerde største storfeeksporter. Argentineres kjøttforbruk var i 2019 det høyeste i OECD, med 38 kilo per person årlig – 12 kilo mer enn i USA.

Sysselsetter over 100 000

Kjøttnæringen fortviler over eksportforbudet.

– Tiltaket er helt skadelig for Argentina. Det er ikke mulig å gjøre en sektor som sysselsetter over 100 000 personer, ansvarlig for inflasjonen, sier Miguel Schiaritti, leder for et industri- og handelskammer i kjøttnæringa.

(©NTB)

Neste artikkel

Nytt verktøy skal løfte dyrevelferden