Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Årets laksefiske trolig det dårligste i nyere tid

Det ble fanget knappe 86 000 laks i elvene i sommer, viser tall fra organisasjonen Norske Lakseelver. Orkla er på topp med 4 864 laks.

Vil ha tiltak: Norske Lakseelver er bekymret over utviklingen. De mener at det nå må settes inn tiltak som virkelig monner for å ta vare på villaksen. Her laksefiskere i Kongsfjordvassdraget i Finnmark. (Foto: Norske Lakseelver)
Vil ha tiltak: Norske Lakseelver er bekymret over utviklingen. De mener at det nå må settes inn tiltak som virkelig monner for å ta vare på villaksen. Her laksefiskere i Kongsfjordvassdraget i Finnmark. (Foto: Norske Lakseelver)

For første gang er det fanget flere pukkellaks enn atlantisk laks i norske elver i løpet av en fiskesommer. Basert på innsamlede fangsttall, anslår Norske Lakseelver at det ble tatt 85  900 laks av sportsfiskerne i 2021. Tallet er lavt, bare for noen år siden var fangsttallet 133 000, skriver Norske Lakseelver.

– Det er en negativ utvikling som viser at vi må bruke hardere lut i kampen for å beskytte villaksen, sier generalsekretær Torfinn Evensen i Norske Lakseelver.

Tørket bort

I noen deler av landet tørket fiskesesongen helt bort. Spesielt gjaldt dette på Vest- og Sørlandet.

Mange steder har det heldigvis kommet mye laks opp i elvene etter at tørken ga seg, slik at det trolig er nok gytefisk, forklarer Evensen, som berømmer lokal forvaltning i elvene for å ta nødvendige grep.

– Det kan være upopulært å komme med strengere kvoter og begrensninger i et elvefiske som allerede er strengt regulert, men biologi må gå foran høsting og næring. Tiden da man kunne høste uten å tenke på morgendagen, er for lengst over, understreker Evensen.

Laksefiske i elv omsetter for mellom 1,3 og 1,5 milliarder i løpet av tre hektiske sommermåneder.

Handlingsplanen må styrkes

Norge har om lag en tredjedel av de gjenlevende bestandene av atlantisk laks, og dermed et spesielt ansvar for arten. Regjeringen Solberg la i høst fram en handlingsplan for villaksen, som det nye Stortinget og Regjeringen Støre nå skal følge opp.

– Det er mye bra i handlingsplanen, men det krever økte bevilgninger på en del punkter, bl.a. til bekjempelse av pukkellaks, samt lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Driva.  Det trengs også økte midler til videreutvikling av kalkingsprosjektet på Sørlandet. Hovedproblemet er likevel at planen ikke har noen klar idé om hvordan de negative påvirkningene fra lakseoppdrett skal kuttes, forklarer Evensen.

Oppdrett er fortsatt verst

Forskerne definerer lakselus fra oppdrettslaks og sviktende overlevelse hos villaksen på grunn av forurensing av gener fra rømt oppdrettslaks, som de to viktigste truslene mot villaksen.

– Lusepresset er så høyt mange steder at over 50 prosent av de små lakseungene dør i fjordene om våren. Når vi plusser på klimaendringer og invasjonen av den uønskede pukkellaksen, blir det for mye for laksen, understreker Evensen.

Sammen med Norges Jeger- og Fiskerforbund, Naturvernforbundet og flere andre organisasjoner, har Norske Lakseelver spilt inn detaljerte krav til regjeringen og stortingets behandling av handlingsplanen for villaks.

De ti beste lakseelvene i 2021 (antall laks):

Orkla 4864

Gaula 4509

Namsenvassdraget 4333

Numedalslågen 3452

Altaelva 3113

Repparfjordelva 2951

Mandalselva 2615

Bjerkreimselva 2412

Stjørdalselva 2185

Målselv 2043

Neste artikkel

– Hvis det blir sjødeponi, blir Førdefjorden en ørken