Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Areal tilsvarende 200 000 fotballbaner til hyttebygging

1 479 kvadratkilometer – det er arealet som er satt av til fritidsboliger i gjeldende arealplaner i Norge, men som enda ikke er bygget ut.

Norge har 445 513 hytter i dag. Hvor mange hytter som kan bygges innenfor området som er satt av til fritidsboliger, kommer an på hvor tett det bygges. Bildet viser hyttebygging på Gausta. Foto: Guro Flaarønning
Norge har 445 513 hytter i dag. Hvor mange hytter som kan bygges innenfor området som er satt av til fritidsboliger, kommer an på hvor tett det bygges. Bildet viser hyttebygging på Gausta. Foto: Guro Flaarønning

I vår stilte NRK spørsmålet «Hvor mange hytter skal bygges i Norge i framtiden?» For å svare på spørsmålet har NINA, på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet, estimert tomtereserven for fritidsboliger i Norge.

– Svaret er 1 479 kvadratkilometer. Det tilsvarer 200 000 fotballbaner, eller fire ganger størrelsen av Mjøsa. Og det er tre og en halv gang arealet til eksisterende tettbygde fritidsbyggområder, sier NINA-forsker Trond Simensen i en pressemelding.

Norge har 445 513 hytter i dag. Hvor mange hytter som kan bygges innenfor området som er satt av til fritidsboliger, kommer an på hvor tett det bygges.

– Med et konservativt anslag kan vi doble antallet vi har i dag, slik at vi får nær en million hytter, sier Simensen.

Bygger vi tettere, slik det gjerne gjøres i moderne hyttefelt, er det plass til langt flere.

Framtidas hytteområder

– Hovedtyngden av tomtereservene for fritidsboliger finner vi i fjellskogen i innlandsstrøk. Innlandet, Viken og Trøndelag topper lista over planlagt utbygd areal. Rapporten indikerer at det kan være konflikt mellom utbygging av fritidsboliger og flere viktige miljø- og samfunnshensyn, sier NINA-forskeren.

Annonse

Mer konkret fant forskerne følgende:

57 kvadratkilometer ligger over eksisterende skoggrense (4 prosent).

90 kvadratkilometer ligger i strandsonen (7 prosent)

109 kvadratkilometer (8 prosent) ligger i villreinens leveområder

131 kvadratkilometer (10 prosent) ligger i områder med myr.

Debatt om arealbruk

– Det er bra for samfunnsdebatten å ha fått disse tallene på bordet. Debatten om arealbruk bør bygge på oppdatert kunnskap, og denne rapporten er et bidrag til det, sier Simensen.

NINA-forskeren understreker samtidig at noen også bør regne på effektene for klima, natur og samfunn.

Han anbefaler også en «planvask», hvor kommunene går kritisk gjennom planene og tar ut utdaterte planer som ikke lenger er aktuelle, og samtidig vurderer hvor mye utbygging som er ønskelig – og realistisk.

Neste artikkel

Areal tilsvarende 200 000 fotballbaner til hyttebygging