Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Areal tilsvarende 200 000 fotballbaner til hyttebygging

I vår stilte NRK spørsmålet «Hvor mange hytter skal bygges i Norge i framtiden?» For å svare på spørsmålet har NINA, på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet, estimert tomtereserven for fritidsboliger i Norge.

– Svaret er 1 479 kvadratkilometer. Det tilsvarer 200 000 fotballbaner, eller fire ganger størrelsen av Mjøsa. Og det er tre og en halv gang arealet til eksisterende tettbygde fritidsbyggområder, sier NINA-forsker Trond Simensen i en pressemelding.

Norge har 445 513 hytter i dag. Hvor mange hytter som kan bygges innenfor området som er satt av til fritidsboliger, kommer an på hvor tett det bygges.

– Med et konservativt anslag kan vi doble antallet vi har i dag, slik at vi får nær en million hytter, sier Simensen.

Annonse

Bygger vi tettere, er det plass til langt flere.

– Hovedtyngden av tomtereservene for fritidsboliger finner vi i fjellskogen i innlandsstrøk. Innlandet, Viken og Trøndelag topper lista over planlagt utbygd areal. Rapporten indikerer at det kan være konflikt mellom utbygging av fritidsboliger og flere viktige miljø- og samfunnshensyn, sier NINA-forskeren.

– Debatten om arealbruk bør bygge på oppdatert kunnskap, og denne rapporten er et bidrag til det, sier Simensen.

NINA-forskeren understreker samtidig at noen også bør regne på effektene for klima, natur og samfunn.

Neste artikkel

Areal tilsvarende 200 000 fotballbaner til hyttebygging