Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Anmelder aktivister for innbrudd

Flere svinebønder har hatt innbrudd i grishuset av aktivster nattestid. NRK planlegger å bruke bilder de har tatt i en sak, og 24 av bøndene har anmeldt aktivistene.

NRK planlegger å bruke bilder tatt av dyrevernsaktivister i en sak på dagsrevyen. Bildene skal være skaffet til veie ved hjelp av innbrudd nattestid, og 24 av bøndene har nå anmeldt aktivistene. (Foto: Mostphotos/SANDNES1970)
NRK planlegger å bruke bilder tatt av dyrevernsaktivister i en sak på dagsrevyen. Bildene skal være skaffet til veie ved hjelp av innbrudd nattestid, og 24 av bøndene har nå anmeldt aktivistene. (Foto: Mostphotos/SANDNES1970)

24 grisebønder politianmelder aktivister for å ha begått innbrudd i grisehusene. Innbruddene skal ha skjedd nattestid, for å filme det som skal være dårlig dyrevelferd. Bildene er levert til NRK, som i skrivende stund skal ha planlagt å bruke dem i en sak på lørdagsrevyen 5. juni.

– Vi kjenner til at det er 28 bønder som er utsatt for innbrudd. 24 av dem anmelder hver sin sak, og i fellesskap. Norges Bondelag støtter anmeldelsen, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

I tillegg til Bondelaget støtter også Nortura, Norsvin og KLF anmeldelsen.

Nettverk for dyrs frihet

Lars Petter Bartnes er leder i Norges Bondelag. (Foto: Stian Eide)
Lars Petter Bartnes er leder i Norges Bondelag. (Foto: Stian Eide)

Bartnes er blandt en håndfull personer i landbruks Norge som har fått se saken før skal sendes.

– Hva tenker du om bildene du fikk se?

– Jeg så saken NRK har planlagt å vise sist uke. Det er bilder som er et resultat av innbrudd i grisehus nattestid av aktivister, som viser at dyr ikke har det bra. Men det bærer også preg av urolig gris, og at det faktisk er filmet på natta, sier Bartnes.

– Hva tenker du om fremgangsmåten til aktivistene?

– Det er Bondelaget svært kritisk til. At aktivister gjennomfører innbrudd i dyrehold nattestid på større antall gårder, det er snakk om organisert kriminalitet som omfattes av flere straffbare forhold. Jeg opplever at aktivistene setter seg over loven for å nå sine mål.

Aktivistene tilhører en gruppe som heter Nettverk for dyrs frihet. En av aktivistene heter Tor Grobstok, og sier til NRK at innbruddene er den eneste måten de kunne få tak i denne type bilder.

– Dette er den eneste måten å få et ærlig og usminket bilde av norsk griseproduksjon. Vi mener forbrukerne og vi som samfunn har krav på å vite hvordan norsk mat produseres, sier Tor Grobstok til NRK.

I en tidligere versjon av denne saken sto det at aktivistene var anonyme. Det var basert på opplysningene Bondebladet hadde på tidspunktet.

Mener NRK flytter grenser

Bartnes mener NRK ikke burde brukt bilder som er skaffet til veie på en slik måte.

– Bondelaget er både forundret og sterkt kritisk til at NRK benytter materiale innhenta av aktivister i denne saken. Vi mener det faktisk flytter grenser for journalistikkens virke og kan gi rom for en svært uheldig utvikling i journalistikken, sier han.

– Hva betyr et slikt innbrudd for bonden?

– Det er en dramatisk opplevelse for bonden å få et brev fra statskanalen NRK med varsel om at de sitter på materiale fra dyreholdet, uten at bonden er forberedt på det. Risikoen for nedsmitting av besetningen, utryggheten om hva de har av materiale, hvordan de tenker å bruke materiale, familien blir sterkt preget av en slik hendelse. Det oppleves dramatisk, sier Bartnes.

– Er dette forhold du tror Mattilsynet ville ha avdekket med sine uanmeldte besøk?

– For det første er det usikkerhet knyttet til om regelverket er brutt i alle sakene NRK sitter på. For det andre tror vi Mattilsynet hadde kommet til å oppdage det som er regelbrudd. Vi må huske at aktivistene har en misjon med sin gjerning. Mattilsynet opptrer objektivt, sier Bartnes.

Også i Norsvin er de svært kritiske til både aktivister og NRK.

– Dette er ikke akseptabelt i det hele tatt. Innbrudd er et lovbrudd, som er utført av aktivister. Så dette er ikke akseptabelt rent juridisk, og heller ikke ved at det krenker menneskeverdet. I dette tilfelle er det svineprodusenten og deres familie. Det er veldig alvorlig, og det er og veldig alvorlig at det akseptert av statskanalen å støtte opp om denne type ulovligheter ved å benytte filmmateriale framskaffet etter lovbrudd. Dette er folk som har tatt seg inn på annen manns eiendom og filmet for å fremsette en del påstander om dyrevelferd, sier Olav Eik-Nes, administrerende direktør i Norsvin.

Bondebladet har bedt NRK om et intervju i denne saken, men har foreløpig kun fått et svar på mail. Reidar Kristiansen er redaksjonssjef for dokumentar og samfunn i NRK, og skriver:

– NRK driver gjennom dette prosjektet samfunns- og systemkritisk journalistikk, godt forankret innenfor Var Varsom-plakatens rammer. Vi har jobbet i tråd med gjeldende god presseskikk både i researchfasen og i den journalistikken vi til slutt velger å publisere. Men vi ønsker en metodedebatt velkommen, og svarer på spørsmål etter publisering.

Annonse

Etter publiseringen av denne saken og i forbindelse med visningen av sin sak, har NRK publisert en begrunnelse for hvorfor de laget saken. Du kan lese deler av begrunnlsen nederst i saken. Her er en lenke til NRKs begrunnelse.

Nortura sterkt kritiske

Trine Hasvang Vaag er styreleder i Nortura. (Arkivfoto)
Trine Hasvang Vaag er styreleder i Nortura. (Arkivfoto)

Trine Hasvang Vaag er styreleder i Nortura, og har i likhet med Bartnes sett filmen før NRK publiserte den.

– Vi mener det er en helt uakseptabel framgangsmåte. Det å bryte seg inn i fjøsene våre, ja, det å i det hele tatt gå inn i fjøset uten bondens samtykke, er helt uakseptabelt. Vi har gjennom tiår hatt skilt på fjøsene våre, og der har det stått: "Du er hjertelig velkommen inn, men da sammen med meg som bonde", sier hun.

– At NRK vil bruke slikt filmmateriale, ser vi på med stor bekymring. Derfor støtter vi også anmeldelsen. NRK legitimerer denne måten å jobbe på, og det er helt forkastelig. Straffeloven må ikke overlates til private. NRK legitimerer kriminalitet med det materialet de bruker, sier Hasvang Vaag videre.

Aksjonistene har brutt seg inn i fjøsene nattestid, og tatt seg til rette mens dyra sover. Det betyr at materialet man får se, er tatt ut av kontekst, legger hun til.

– Det bildet som NRK skaper gjennom denne reportasjen lørdag, er ikke det samme bildet som vi ser. Nortura tar selvsagt avstand fra det som ikke er bra, og mye av dette er også blitt fanget opp tidligere. Men det vi ser på disse opptakene, er absolutt ikke representativt for næringa, sier Vaag.

Mener innbrudd ødelegger bildene

Hun viser til noen eksempler:

– Når du får bilder som er filmet i mørke med lyskaster, får du en annen stemning og følelse enn om du går inn på dagtid og ser det samme. Måten det er filmet på, gjør også at man ikke vet om grisen med halebitt er under behandling. Og man vet ikke om grisen som er årsak til halebitingen, er flyttet - eller om dyret er under veterinærbehandling. På noen bilder, er grisen i et skittent område, rundt gjødselrist. Det ser veldig skittent ut, men er filmet slik at aktivistene står i liggeområdet. Da kan jo ikke grisen være der. Det hele er spektakulært gjort, sier styrelederen.

Opptakene NRK har fått, stammer ifølge NRK fra 2019 til 2021. De nyeste klippene skal være fra mars 2021. Nortura fikk først forrige uke se materialet, men har over lenger tid vært klar over at NRK ville publisere saker med bakgrunn i slikt materiale. Nortura ble kontaktet av NRK alt på nyåret, og da hadde journalisten "noen spørsmål om dyrevelferd". Samvirket har også stilt NRK en del spørsmål rundt dette materialet nå i seinere tid, på et faglig nivå.

Nortura opplyser at de har fått vite av NRK at 13 av gårdene aktivistene har vært inne på drives av Nortura-produsenter.

– NRK har som utgangspunkt at det hos alle disse er begått lov- og regelbrudd. Nortura godtar ikke det premisset. Vi har imidlertid, og alt før vi ble klar over NRKs materiale, funnet og rettet avvik sammen med enkelte bønder. To av brukene er alt avviklet, fordi disse bøndene ikke ville tilpasse seg regelverket. De har nå solgt bruket, eller sluttet. De resterende har vi ikke anmerkninger på. Ingen varsler er dukket opp. Vi har besøkt dem etter at vi så disse forholdene, og fant da ingen avvik, sier Hasvang Vaag.

Bekymret for utvikling

Eik-Nes i Norsvin mener aktivistenes innbrudd og NRKs planlagte bruk av bildene er alvorlig for flere enn svinebønder.

– Jeg ser det som alvorlig ut fra svinenæringas posisjon i dag, men det er og bruk av en metode som er alvorlig sett i et samfunnsmessig perspektiv og en samfunnsutvikling.

Svenske bønder har i flere år blitt utsatt for trakasering, trusler og til og med fått gårdene tent på av dyrevernsaktivister. Eik-Nes mener det er feil at aktivister med klar agenda får sette dagsorden.

– Vi har sett utviklingen i Sverige, men vi har og sett utviklingen i Norge hvor ekstremister blir brukt til å fremstille ulike sider av særinteresser i en samfunnsutvikling. Er det det vi ønsker, at aktivister og ulovligheter skal prege hva som er rett måte å dokumentere på? Det stiller jeg et stort spørsmål ved, og det er en skremmende samfunnsutvikling vi nå ser innen journalistikken som benytter seg mer og mer av disse metodene.

NRKs begrunnelse:

På NRKs egne sider kan man lese denne begrunnelsen:

"...det selvfølgelig ekstra sensitivt når lovbruddet består i å ta seg inn i private grisehus. Mange bønder har fortalt oss at det har gjort dem utrygge. Det har vi stor forståelse for. Et viktig spørsmål blir derfor om vi kunne fått denne informasjonen på andre måter? Vi mener ikke det.

Rapportene fra Mattilsynets inspeksjoner gir noe informasjon. Men svakheten ved denne dokumentasjonen, er at Mattilsynet i hovedsak varsler sine tilsyn på forhånd. Et realistisk bilde av hvordan gården drives til daglig, får man ved uanmeldte inspeksjoner.

En viktig del av NRK og andre mediers jobb er å kikke myndighetene i kortene og se etter systemfeil. Da kan vi ikke basere oss på at disse organene alltid gjør jobben sin. En sentral del av denne saken har vært å ettergå tilsynsvirksomheten til Mattilsynet.

Bildematerialet fra aktivistene viser ikke den fulle og hele sannheten om hvordan gården drives til daglig, men materialets omfang kombinert med våre egne undersøkelser og kvalitetssikring av materialet, gjør at vi mener vi kan bruke dette også som dokumentasjon."

Neste artikkel

Fortellinger om trang økonomi og vanvittige arbeidsmengder er vanskelige å stå fram med