Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Anker avgjørelse om fjelloven

Bildet viser Beiarn-vassdraget i Salten i Nordland. (Arkivfoto Bondebladet)
Bildet viser Beiarn-vassdraget i Salten i Nordland. (Arkivfoto Bondebladet)

Salten og Lofoten tingrett avviste i dag søksmålet som Beiarn og Bardu kommuner har reist mot staten og Statskog med påstand om at fjelloven gjelder i de to kommunene.

Tingretten mener at kommuner ikke kan gå til søksmål mot staten. Tingrettens avvisning av søksmålet innebærer ikke at retten har tatt stilling til om fjelloven gjelder, kun spørsmålet om kommuner kan saksøke staten.

Beiarn og Bardu Kommuner med støtte fra Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) som organiserer 102 kommuner - mener at tingretten har begått åpenbare saksbehandlingsfeil samtidig som den tar feil i jussen. Tingretten avgjorde saken samme dag som Statskog innga tilsvar i saken, men uten at kommunene fikk anledning til å komme med merknader til Statskogs tilsvar.

Annonse

Tingretten begrunnelse for å avvise saken er at kommuner generelt ikke har adgang til å saksøke statlige myndigheter. Dette er etter kommunene og USS syn klart i strid med en omfattende og langvarig praksis fra Høyesterett. Det er også i strid med Norges internasjonale forpliktelser om å sørge for at kommunene har slik søksmålsrett.

Kommunene er overrasket over at tingretten synes å ha oversett at Stortinget i 2017 vedtok å utvide kommuners søksmålsadgang mot staten ved å tilføye en bestemmelse i tvisteloven om kommune også kan gå til søksmål mot staten om gyldigheten av et statlig organs avgjørelse. Tingretten har i stedet tolket bestemmelsen som om den begrenser kommuners søksmålsadgang mot staten, selv om både regjeringen og Stortinget uttrykkelig slo fast at meningen altså var å gjøre det motsatte.

Det er kommunene og ikke innbyggerne som kan opprette fjellstyrer. Dette følger direkte av fjelloven. Vi har mer enn 100 års praksis fra Høyesterett som slår fast at kommunene både kan ivareta egne interesser, og innbyggernes/allmennhetens interesser. Kommunene og USS vil derfor anke avgjørelsen.

Neste artikkel

Ulvesona gir et gigantisk matsvinn