Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Anbefaler overlagring av 38 700 tonn mathvete

FK foreslår at Landbruksdirektoratet reduserer importkvotane for mathvete ved auksjonen i mai med 10 000 tonn for å auke bruken av norsk korn.

Høsten 2020 gav en stor avling med norsk korn. Tilgangen er prognosert til ni prosent over femårssnittet. Foto: Dag Magnus Nielsen.
Høsten 2020 gav en stor avling med norsk korn. Tilgangen er prognosert til ni prosent over femårssnittet. Foto: Dag Magnus Nielsen.

Den siste kornprognosen for sesongen 2020/2021 fra Felleskjøpet Agri viser at tilgangen av korn er om lag som i 2019/2020. Marknadsregulator skriver i en pressemelding at forbruket av kraftfôr vil stige, mens veksten i forbruket av matmjøl som var i 2020 ser ut til å flate ut. Prognosen er grunnlag for forslag om kvoter for suppleringsimport og for reguleringstiltak mot overskudd av norsk korn.

Norske kornavlingar varierer sterkt fra sesong til sesong. Høsten 2020 gav en stor avling med norsk korn. Tilgangen er prognosert til ni prosent over femårssnittet. Aktørene har ansvar for å melde inn eventuelle overskudd pr 1. april. I år er det meldt inn et overskudd på 9 000 tonn fôrkorn og et større overskudd av mathvete på 48 700 tonn.

Både matmjøl- og kraftfôrindustrien har bruk for kvaliteter av korn og andre råvarer som ikke blir produsert i Norge, eller blir dyrka bare i mindre grad. En viss import av enkelte kvaliteter er defor alltid nødvendig, selv om det oppstår overskudd av andre kvaliteter, skriver Felleskjøpet Agri.

For råvarer til kraftfôr er det definert minimums importbehov av råvarer som ikke kan dekkes av norsk korn. For matmjøl er det ikke definert tilsvarande klare minstekvantum.

Felleskjøpet Agri skriver at det for mathvete er viktig med god fordeling av hvetesorter med ulike bakeegenskaper. I inneverande sesong har vi hatt rekordstor tilgang av hvete med sterk bakekvalitet. Dette er noe vi har mangla i norsk korndyrking tidlegere og vil være et godt grunnlag for å øke norskandelen i hvetemjølet i åra framover, skriver Felleskjøpet.

Annonse

Hvetesorter som gir mindre hard deig, svake proteineigenskapar, har det vært mindre tilgang av. Manglende tilgang av svake mathvetesorter har medvirket til ubrukte kvanta av sterk hvete. I tillegg har forbruksmønsteret endra seg i 2020 som følge av koronapandemien, og dette har også redusert forbruket av hvete med sterke bakeegenskaper. Generelt høyt proteininnhald og sterkare egenskaper i alle hvetesorter har også påvvirket forbruket av sterk mathvete negativt, mener Felleskjøpet.

I 2017 vart det etablert en ny ordning med innmelding av overskudd fra kornhandlerene. Marknadsregulator skal ta hensyn til det innmelde overskuddet. Etter en samlet vurdering foreslår Felleskjøpet Agri at Landbruksdirektoratet reduserer importkvotene ved auksjonen i mai med 10 000 tonn, i forhold til om vi skulle ha tatt hensyn til det innmelde overskuddet fullt ut.

Det er meldt inn overskudd av fôrkorn. Importkvotene vil uansett være større enn definert minimumsimport og marknadsregulator foreslår at direktoratet reduserer suppleringskvota for råvarer til kraftfôr tilsvarande overskuddet, slik at det er rom for å bruke det innmelde overskuddet.

Neste artikkel

FK Agri starter ny bærekraftpris