Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Anbefaler ikke statlig felling av villrein på Hardangervidda

Smitte: Selv om det trolig er villrein smittet av skrantesyke på Hardangervidda, anbefaler verken Miljødirektoratet eller Mattilsynet statlig felling vinteren 2022.
 (Foto: Villrein.no)
Smitte: Selv om det trolig er villrein smittet av skrantesyke på Hardangervidda, anbefaler verken Miljødirektoratet eller Mattilsynet statlig felling vinteren 2022. (Foto: Villrein.no)

I en pressemelding viser Mattilsynet til at det er bekymringsfullt at oppdaterte anslag fra Veterinærinstituttet viser at det sannsynligvis er smittede villrein på Hardangervidda, samt at målet for bestandsreduksjon ikke ble nådd under jakta i 2021.

På den annen side mener tilsynet at de naturgitte forholdene og villreinbestandens kondisjon og atferd i beiteområdene gjør det «svært vanskelig» å drive statlig felling hvor den positive effekten er større enn den negative.

– Voksen bukk representerer en særlig risiko for videre spredning innad i bestanden. Et ekstraordinært uttak av flest mulig bukker over 3,5 år i vinter vil kunne bidra til å redusere risikoen for at vi mister kontroll i tidlig fase av sykdomsutviklingen. Men det vil det være svært vanskelig å lykkes med et målrettet uttak, sier Ingunn Midttun Godal, adm. direktør i Mattilsynet.

Annonse

Landbruks- og matdepartementet skriver i en pressemelding at Miljødirektoratet er enig i Mattilsynets vurdering.

Statsråd Sandra Borch (Sp) mottok anbefalingene tirsdag ettermiddag og sier det er positivt at begge instanser er enige.

– Det er en styrke at Mattilsynet og Miljødirektoratet kom fram til en samlet tilråding. Vi skal nå ha møter med den lokale forvaltningen og de lokale ordførerne for å høre deres syn på saken, før vi tar en endelig avgjørelse, sier hun i en pressemelding. (NTB)

Neste artikkel

Ikke ekstraordinært uttak av rein på Hardangervidda