Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Alvorlig vanskjøtsel i fire grisebesetninger

Mattilsynet besøkte 443 grisebesetninger, og fant fire tilfeller av alvorlig vanskjøtsel i siste del av 2017.

I Mattisynets rapport for de siste fire månedene av fjoråret går det frem at de fant fire tilfeller av alvorlig vanskjøtsel i grisebesetninger. Alvorlig vanskjøtsel er det mest alvorlige bruddet Mattilsynet opererer med, og er definert som " tilfeller der flere dyr er døde eller må avlives pågrunn av manglende fôring, vanntilgang og stell."

Totalt hadde Mattilsynet tilsyn i 443 grisebesetninger de siste fire månedene i 2017, og fant avvik i 202 av dem. Av disse var det 150 hvor bonden fikk beskjed om å gjøre tiltak for å rette opp i forholdet.

Av de fire tilfellene som ble klassifisert som "alvorlig vanskjøtsel", var det to som fikk overtredelsesgebyr. Uten å bagatellisere forholdet, er det viktig å påpeke at det var kun én som fikk forbud mot dyrehold og en som ble politianmeldt.

I desember rapporterte NRK om funnene Mattilsynet hadde gjort under de ekstra tilsynene hos slaktegrisprodusenter i Rogaland. Bondebladet har både før og etter jul bedt Mattilsynet om tall på hvor mange brudd de har funnet, hvor mange alvorlige tilfeller det er og hvor mange som er politianmeldt. Mattilsynet vil fortsatt ikke ut med tall fra Rogaland, men de nasjonale tallene skal inkludere de som kom før jul.

– Det pågår en egen tilsynskampanje med slaktergriser i Rogaland, og funnene der er et vesentlig bidrag til det høye antallet brudd på regelverket for dyrevelferd i svinebesetninger. Rapporten fra prosjektet i Rogaland vil bli publisert senere i år, sier Torunn Knævelsrud som leder seksjon dyrevelferd i Mattilsynet. Uttalelsen ble gitt i en pressemelding.

Annonse

I pressemeldingen skriver Mattilsynet også at de "prioriterer å føre tilsyn i dyrehold der det er størst risiko for at dyrene ikke har det bra". Med andre ord er prosenten med avvik ikke nødvendigvis representativ for norsk husdyrhold.

I denne perioden gjennomførte Mattilsynet tilsyn med dyrevelferden i 2786 dyrehold av alle slag. De fant brudd på regelverket i 40 prosent av disse.

Til sammenligning fant de blant annet avvik i:

42 prosent av svinebesetningene de besøkte

37 prosent av sauebesetningene de besøkte

49 prosent av storfebesetningene de besøkte

29 prosent av kjæledyrholdene de besøkte

46 prosent av hesteholdene de besøkte

Av alle dyrehold, var det 17 tilfeller av alvorlig vanskjøtsel.

Neste artikkel

Inviterte de nærmeste på kaffe etter at konkursen var klar