Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Alvorlig skadegjører påvist på potetplanter

Koloradobille, som er en svært alvorlig skadegjører på potet, ble 30.juli for første gang påvist i Norge.

Koloradobille: De voksne billene er ca. 10 mm lange med svarte og gule striper langs dekkvingene. Foto Mattilsynet.
Koloradobille: De voksne billene er ca. 10 mm lange med svarte og gule striper langs dekkvingene. Foto Mattilsynet.

Funnet ble gjort i en prøve med larver tatt fra potetris i en kjøkkenhage i Modum kommune. En eventuell etablering og spredning av koloradobille i Norge vil kunne innebære stor skade for potetnæringen.

Mattilsynet skriver i en pressemelding at det er mulig å hindre etablering og videre spredning av koloradobillen, og at de allerede har satt i gang tiltak med tanke på utryddelse.

-Mattilsynet vil rose eieren av kjøkkenhagen som, i samarbeide med lokal landbruksrådgivning, umiddelbart meldte fra til Mattilsynet om mistanke om koloradobille da han fant store mengder oransjerøde larver på potetplantene i sommer. Potetriset på noen planter ble fullstendig oppspist i løpet av få dager, sier Kåre Jacob Willumsen, seniorrådgiver i seksjon planter i Mattilsynet.

Annonse

Sannsynlig smittevei i dette tilfellet er egg, pupper eller larver som har fulgt med importerte grønnsaker, og som eieren har brukt avfall av i en komposthaug i hagen. Mattilsynet oppfordrer andre hobbydyrkere av potet som bruker kompost inneholdende rester av importerte grønnsaker om å være oppmerksomme på denne faren, og varsle Mattilsynet ved mistanke om eller funn av voksne biller eller larver.

Mattilsynet oppfordrer både profesjonelle og hobbydyrkere av potet, grønnsaksgrossister og -importører og andre aktører sterkt om å ta forholdsregler og iverksette tiltak for å hindre spredning og nye introduksjoner.

Voksne individer, både levende og døde, av koloradobille er flere ganger blitt funnet på importerte grønnsaker i Norge. Men det er første gang at det er påvist angrep på potetplanter i Norge. Risikoen for at koloradobillen skal følge med importerte poteter i dag er betydelig redusert ved at det stort sett importeres vaska poteter. Tidligere funn har vært knyttet til at billene har fulgt med grønsakpartier som blindpassasjerer.

Neste artikkel

Barkbillene svermer i varmen