Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Alvorlig skadegjører påvist på potetplanter

Koloradobille, som er en svært alvorlig skadegjører på potet, ble 30.juli for første gang påvist i Norge.

Koloradobille: De voksne billene er ca. 10 mm lange med svarte og gule striper langs dekkvingene. Foto Mattilsynet.

Funnet ble gjort i en prøve med larver tatt fra potetris i en kjøkkenhage i Modum kommune. En eventuell etablering og spredning av koloradobille i Norge vil kunne innebære stor skade for potetnæringen.

Mattilsynet skriver i en pressemelding at det er mulig å hindre etablering og videre spredning av koloradobillen, og at de allerede har satt i gang tiltak med tanke på utryddelse.

-Mattilsynet vil rose eieren av kjøkkenhagen som, i samarbeide med lokal landbruksrådgivning, umiddelbart meldte fra til Mattilsynet om mistanke om koloradobille da han fant store mengder oransjerøde larver på potetplantene i sommer. Potetriset på noen planter ble fullstendig oppspist i løpet av få dager, sier Kåre Jacob Willumsen, seniorrådgiver i seksjon planter i Mattilsynet.

Annonse

Sannsynlig smittevei i dette tilfellet er egg, pupper eller larver som har fulgt med importerte grønnsaker, og som eieren har brukt avfall av i en komposthaug i hagen. Mattilsynet oppfordrer andre hobbydyrkere av potet som bruker kompost inneholdende rester av importerte grønnsaker om å være oppmerksomme på denne faren, og varsle Mattilsynet ved mistanke om eller funn av voksne biller eller larver.

Mattilsynet oppfordrer både profesjonelle og hobbydyrkere av potet, grønnsaksgrossister og -importører og andre aktører sterkt om å ta forholdsregler og iverksette tiltak for å hindre spredning og nye introduksjoner.

Voksne individer, både levende og døde, av koloradobille er flere ganger blitt funnet på importerte grønnsaker i Norge. Men det er første gang at det er påvist angrep på potetplanter i Norge. Risikoen for at koloradobillen skal følge med importerte poteter i dag er betydelig redusert ved at det stort sett importeres vaska poteter. Tidligere funn har vært knyttet til at billene har fulgt med grønsakpartier som blindpassasjerer.

Neste artikkel

Mattilsynets folk blir kalt nazister