Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Alvorlig klauvsjukdom påvist i Sverige

Smittsom digital dermatitt kan ligne på fotråte.


På småfe: Sjukdommen kan involvere ett eller flere ben, men som oftest blir bare den ene klauvkapselen på benet affisert. (Illustrasjonsfoto)
På småfe: Sjukdommen kan involvere ett eller flere ben, men som oftest blir bare den ene klauvkapselen på benet affisert. (Illustrasjonsfoto)

Sjukdommen ble for første gang påvist i en sauebesetning sør i Sverige. Den er hittil ikke påvist i Norge, skriver Veterinærinstituttet.

Smittsom digital dermatitt går på småfe og forårsakes av bakterier av typen Treponema spp., og iblant sammen med andre bakterier.

Får blødende sår

Infeksjonen starter i huden i klauvranda der dyra får et blødende sår. Den sprer seg deretter raskt videre i klauva. Dette kan føre til underminering av hornvevet med løsning av klauvkapsel, og alvorlig halthet og smerte som resultat.

Sjukdommen kan involvere ett eller flere ben, men som oftest blir bare den ene klauvkapselen på benet affisert.

Sjukdommen er vanskelig å behandle, og dersom den etablerer seg i en besetning, er den vanskelig å blir kvitt.

Annonse

Kan minne om fotråte

Smittsom digital dermatitt kan ligne på fotråte, som finnes til en viss grad i Norge.

Forskjellen er at fotråte, i motsetning til smittsom digital dermatitt, starter med en infeksjon i klauvspalten. Ved begge sjukdommer kan klauvkapselen løsne.

I tillegg utgjør fotråte en risikofaktor for å få smittsom digital dermatitt. Dersom disse opptrer samtidig, kan man få et forvirrende klinisk bilde.

Unngå import av levende dyr

Både fotråte og smittsom digital dermatitt er overførbare smittsomme sjukdommer. Import av livdyr er den mest sannsynlige årsaken til at fotråte ble introdusert til Norge, mener Veterinærinstituttet.

Dette er også en aktuell måte å introdusere smittsom digital dermatitt på. Ut fra dyrevelferdsmessige og økonomiske hensyn er det viktig at vi holder Norge fritt for denne sjukdommen, skriver Veterinærinstituttet.

Et viktig forbyggende tiltak for å oppnå dette vil derfor være å la være å importere levende dyr til Norge.

Neste artikkel

Farleg travelt