Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Aldri har vel bonden vært viktigere

– Vår viktigste oppgave nå er å sørge for at hjulene holdes i gang for alle som produserer mat til befolkningen, sier Lars Petter Bartnes.

Kritisk viktig: Matforsyning og hele verdikjeden inngår i den samfunnskritiske funksjonen «forsyningssikkerhet». Foto: Håvard Zeiner
Kritisk viktig: Matforsyning og hele verdikjeden inngår i den samfunnskritiske funksjonen «forsyningssikkerhet». Foto: Håvard Zeiner

Landbruks- og matdepartementet bekrefter at matforsyning inngår i den samfunnskritiske funksjonen ”forsyningssikkerhet”. Dette omfatter hele verdikjeden fra produksjon til levering til sluttbruker.

– Vår viktigste oppgave nå er å sørge for at hjulene holdes i gang for alle som produserer mat til befolkningen. Det er et ansvar, og det forteller at aldri har vel bonden vært viktigere – også i lag med øvrige samfunnskritiske funksjoner. Vi skal være med på dugnaden for å hindre spredning og sørge for at matproduksjonen ivaretas. Det starter med at bøndene tar en gjennomgang av egen beredskapsplan, sier Bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

– Godt trent i smittevern

Bondelagslederen poengterer at norske bønder er godt trent i smittevern og at det daglig gjøres godt smitteforebyggende arbeid på norske gårder, men råder nå alle til å være enda mer påpasselige og ha en plan hvis man selv blir satt i karantene og ikke får stelt dyra sine.

– I landbruket har vi tradisjon for å stille opp for hverandre, så kontakt naboen og avtal hva man gjør hvis noen blir syke, sier Bartnes.

Annonse

Satt beredskapsgruppe

Norges Bondelag holder løpende dialog med myndighetene og har som under tørkesommeren i 2018 tett kontakt med samvirkeorganisasjonene for å løpende kunne avklare nødvendige prioriteringer.

– Både vi og samvirkene får mange av de samme spørsmålene fra bøndene, så vi har tatt frem beredskapsplanen og tatt initiativ til en beredskapsgruppe for å koordinere tiltak på tvers, forteller generalsekretær i Bondelaget Sigrid Hjørnegård.

Bekymret for utenlandsk arbeidskraft

Et spørsmål som går igjen fra bøndene er knyttet til utenlandske arbeidstakere. Mange jobber i husdyrproduksjon hele året, og det er enda flere sesongarbeidere i frukt- og grøntproduksjon.

For å bremse spredningen av korona-viruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser.

Dette kan ha stor innvirkning på landbruket. Gjeldende regler er at reisende til Norge fra andre land enn Norden, må i 14 dagers hjemmekarantene. Staten har mulighet til å nekte innreise. Reglene kan endres raskt, og best oversikt får man på fhi.no.

– Det kommer også spørsmål om barnepass nå som skoler og barnehager er stengt, og om det holdes åpent for barn av foreldre i landbruket, siden «forsyningssikkerhet» regnes som en samfunnskritiske rolle. Forsyningssikkerhet er nevnt som samfunnskritisk, og hele verdikjeden for matforsyning, inkludert primærprodusenten, kan omfattes av dette. Bønder med barn som ikke får hverdagen til å gå opp med stengte skoler og barnehager, kan omfattes av dette tilbudet om barnepass og opplæring. Det er kommunene som avgjør dette, så ta kontakt med dem, sier Sigrid Hjørnegård.

Neste artikkel

Pandemieffekten over for Tine