Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Akuttutslipp av gjødsel skader fisk og bunndyr

Ved akutt forurensning med husdyrgjødsel i elver og bekker kan både fisk, elvemusling og andre bunndyr kveles.

Yngel: Fiskeyngel rammes særlig hardt fordi de ikke er så mobile, og har problem med å komme seg unna. (Illustrasjonsfoto: Bondebladet)
Yngel: Fiskeyngel rammes særlig hardt fordi de ikke er så mobile, og har problem med å komme seg unna. (Illustrasjonsfoto: Bondebladet)

Fra 2018 til 2021 ble det varslet over 80 ulike tilfeller av akutt forurensning med husdyrgjødsel til Kystverkets beredskapsvakt. Dette har ført til at til sammen nærmere 7,5 millioner liter husdyrgjødsel har rent ut til bekker, elver, innsjøer, fjorder, langs kysten eller på lan, skriver Kystverket.

– Vi har sett eksempler på at nesten hele årsklasser av fiskeyngel i mindre bekker og elver har dødd som følge av akuttutslipp av husdyrgjødsel. Dette skyldes at husdyrgjødselen bruker opp oksygenet i vannet, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Fiskeyngel rammes særlig hardt fordi de ikke er så mobile, og har problem med å komme seg unna. I tillegg legger gjødselen seg på bunn, hvor både fiskerogn, elvemusling og andre bunndyr blir kvalt.

I 2022 er det så langt varslet ti hendelser av akutt forurensning, der nærmere 850 000 liter husdyrgjødsel har rent ut. Det har vært flest tilfeller i Trøndelag, Rogaland, Innlandet, Vestland, Vestfold og Telemark og Møre og Romsdal.

Akutt forurensing fra lager eller bruk av husdyrgjødsel er forbudt. Den ansvarlige skal forhindre at slik forurensning skjer.

Annonse

– Dersom det skjer akutt forurensning skal den ansvarlige iverksette opprydningstiltak, og avbøte skader og ulemper som følger av forurensningen. Ved akutt forurensning skal man umiddelbart ringe til 110 og varsle om hendelsen, sier direktør for miljøberedskap i Kystverket, Hans Petter Mortensholm.

Kommunene har myndighet og beredskapsplikt

Det er kommunene som har myndighet til å føre tilsyn med lagring og bruk av husdyrgjødsel, etter forskrift om organisk gjødsel. Kommunene kan benytte tilsyns- og håndhevinghjemler i forurensningsloven til å følge opp ulovlig forurensning fra husdyrgjødsel. Dette følger av rundskrivet om kommunes myndighet og plikter etter forurensningsloven, som heter T-5/98.

Kystverket har også myndighet til å følge opp akutt forurensning, herunder utslipp av husdyrgjødsel.

Kommunen har plikt til å ha beredskap mot akutt forurensning, og skal iverksette tiltak for å bekjempe forurensingen når den ansvarlige selv ikke gjør dette. Dette gjelder også ved akutt forurensning fra husdyrgjødsel.

Neste artikkel

Kunstgjødsel-avgiften ikke aktuell for 2023