Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Afrikansk svinepest har rammet Thailand

Viruset smitter kun dyr av svinefamilien. Tamsvin og europeisk villsvin er svært mottakelige for infeksjonen, og dødsraten er høy, skriver Veterinærinstituttet.  Illustrasjonsfoto: Colourbox
Viruset smitter kun dyr av svinefamilien. Tamsvin og europeisk villsvin er svært mottakelige for infeksjonen, og dødsraten er høy, skriver Veterinærinstituttet. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Lengre tids spekulasjoner om afrikansk svinepest (AFS) har rammet Thailand, er blitt bekreftet. Det skriver Pig Progress i Danmark.

Sjukdommen viser seg med høy feber, sterkt påkjent allmenntilstand, rød misfarging og blødinger i huda. Storparten av dyra dør av sjukdommen, skriver Veterinærinstituttet.

Sjukdommen kan ikke skilles fra klassisk svinepest uten bruk av laboratorietester.

Flere av Thailands naboland har vært smitta av den frykta svinesjukdommen, og derfor har det skapt undring at Thailand har gått fri.

Mistanke ved flere anledninger

Flere ganger har det vært mistanke om smitte med ASF i Thailand, blant annet da Vietnam suspenderte import av thailandske griser, fordi det ble funnet spor av afrikansk svinepest hos grisene.

Ved senere undersøkelser avviste de thailandske myndigheter at det var smittespor i grisene som var transportert til Vietnam.

Annonse

Allerede i desember 2021 ble en gris konstatert smittet med AFS, og test fra et slakteri i nærheten av Bangkok har vist at èn av 309 prøver var positiv for sjukdommen.

Mandag var de thailandske myndigheter fortsatt avvisende mot at landet skulle ha smitten, men allerede tirsdag i denne uka ble det avsatt midler til å kompensere mindre gårder i 56 provinser, som det siste året har slaktet ned besetninger for å forhindre ASF.

Utbredelse

Sykdommen har vært kjent i det sørlige og østlige Afrika siden tidlig på 1900-talet. Flere ganger er sykdommen blitt spredd til andre land i Afrika, Sør-Amerika og Europa, skriver Mattilsynet.

De siste årene har sykdommen spredt seg i Baltikum og deler av Balkan.

Afrikansk svinepest er nå utbredt i Estland, Latvia, Litauen, Polen og Ukraina, og det er også meldt om tilfeller i Russland, Georgia, Armenia, Aserbajdsjan, Moldova, Tsjekkia, Romania, Ungarn, Serbia, Slovakia, Belgia, Hellas, Tyskland og mange land i Øst-Asia, bl.a. Kina, Filippinene og Vietnam.

Neste artikkel

Stort gap mellom bransjens og Mattilsynets tall