Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Advarer om stor vårflom i hele landet

NVEs oppdaterte vårflomanalyse av 15. april viser at sannsynligheten for stor vårflom fortsatt er stor i de fleste deler av landet.

Ulike tiltak kan bidra til å redusere faren for flomskader, skriver NVE. Bildet er fra flommen i Skjåk i oktober 2018. Deler av elva «Skjøla» laget nytt far i flommen. (Foto: Ola Råbøl)
Ulike tiltak kan bidra til å redusere faren for flomskader, skriver NVE. Bildet er fra flommen i Skjåk i oktober 2018. Deler av elva «Skjøla» laget nytt far i flommen. (Foto: Ola Råbøl)

NVE oppfordrer alle til å følge med og gjøre tiltak for å redusere faren for lokale oversvømmelser i forbindelse med snøsmelting om ettervinteren og våren.

– Et viktig tiltak er å flytte alle verdier og løse gjenstander bort fra områder som kan bli oversvømt. Dette dreier seg blant annet om kjøretøy, campingvogner, anleggsmaskiner, rundballer, plast og annet avfall, sier Inger Karin Engen, hydrolog ved flomvarslingstjenesten i NVE.

Andre viktige tiltak er å åpne og rense avløpsveier som stikkrenner og kummer, for å sikre at vannet får fri passasje når det ventes snøsmelting eller regn, forklarer Engen.

Store snømengder i fjellet

NVEs første vårflomanalyse for i år ble lagt fram 30. mars. Analysen viste at det i år er større sannsynlighet enn normalt for en stor vårflom i mange vassdrag, på grunn av store snømengder i høyden.

Med stor vårflom menes flom på oransje nivå.

Annonse

I Sør-Norge gjelder dette først og fremst elver som har en stor andel av dreneringsområdet på fjellet, over 500–700 moh. I Nord-Norge gjelder dette også elver med lavereliggende dreneringsområde, skriver NVE.

Avhenger av været

Hvor stor vårflommen faktisk blir er svært avhengig av været. Analysen gjentas derfor flere ganger i ukene fram til vårflommen begynner.

Rask temperaturstigning og snøsmelting i kombinasjon med nedbør øker sannsynligheten for at vårflommen blir stor, mens saktere temperaturstigning og lite nedbør vil redusere sannsynligheten.

Bondelagets flomveileder

Hva kan gjøres for å forebygge og hindre at vann kan gjøre skade? Bondelaget har laget en egen flomveileder. Les mer på bondelaget.no/flom

Her kan en blant annet lese mer om å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe, vurdere sannsynligheten for at ulike hendelser inntreffer og hva dette i så fall kan føre til.

Videre får en råd om tiltak som reduserer risikoen for at hendelsen skal skje.

Bonden har ansvar for beredskap på egen gard, mens kommunen har ansvar for kommunal beredskap.

Vår egen flomberedskap er avhengig av at vi kjenner eget areal og vannveiene i området, og bruker det til å kartlegge hvilke utfordringer vannet kan gi, heter det i veilederen.

Neste artikkel

Mange bønder bekymret for nedbørsskader