Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Advarer mot ulovlig omsetning av såvare

Mattilsynet har fått tips om at det omsettes såvare ulovlig på Facebook. Nå advarer de mot dette.

Hønsehirse (Echinochloa crus-galli) øker i utbredelse og er mange steder nå et problemugras i flere kulturer. Regelverket skal hindre spredning av floghavre, hønsehirse og andre frøoverførte sjukdommer. (Arkivfoto)
Hønsehirse (Echinochloa crus-galli) øker i utbredelse og er mange steder nå et problemugras i flere kulturer. Regelverket skal hindre spredning av floghavre, hønsehirse og andre frøoverførte sjukdommer. (Arkivfoto)

– Det er bare såvareforretninger, som er registrert hos Mattilsynet, som har lov til å omsette såvare. Formålet med regelverket er å sikre produksjon og omsetning av såvare av best mulig helse og kvalitet, i tillegg til bærekraftig bruk av plantegenetiske ressurser, sier Torgun Johnsen, seniorrådgiver i seksjon planter.

Det er særlig såkorn det er snakk om.

Mottatt tips

– Vi har mottatt noen tips om dette. Vi tror en del bønder ikke kjenner regelverket godt nok. En bonde har lov til å bruke såkorn eller frø fra egen avling, men en har ikke lov til å markedsføre, distribuere eller selge såvare. Dette gjelder selv om de ikke tar seg betalt for det, sier Johnsen.

Annonse

I tillegg til at kravene i forskriften gjør at bonden får en sortsekte såvare med god spireevne, bidrar kravene også til å hindre spredning av floghavre og frøoverførte sjukdommer.

– Det er nulltoleranse for floghavre i sertifisert såvare. Dette blir kontrollert både ved vekstkontroll og ved laboratorieanalyse. Hønsehirse er også et økende problem, og den er blitt et risikougras. Det er ingen grense for hønsehirse i såvare i dag, sier hun. Vi vet imidlertid at såvareforretningene har stort fokus på dette ugraset ved rensingen av partiene, og det går fram av laboratorieanalysene at sertifisert såvare svært sjelden inneholder hønsehirse.

Tørken i 2018

Seniorrådgiveren mener tørken i fjor har gjort årets kornsesong spesiell.

– Det var svært dårlige avlinger i fjor. Mange beholdt såkorn fra egne avlinger og det er fullt lovlig. Men fra å bruke det selv til å omsette, det er det som er alvorlig. Vi kommer til å ha mer oppmerksomhet rundt dette framover, sier Torgun Johnsen.

Neste artikkel

Stort gap mellom bransjens og Mattilsynets tall