Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Å sikre matforsyningen blir viktigst

Bondelaget vedgår at årets forhandlingsgrunnlag til jordbruksoppgjøret trolig vil gi et mindre omfangsrikt krav enn normalt. Å sikre matforsyningen blir viktigst, mener generalsekretæren.

– Vi har som mål å få et godt resultat også av årets forhandlinger, sier generalsekretær Sigrid Hjørnegård (t.v.). Her sammen med Kristina Hegge, leder i Oppland Bondelag. (Foto: Astrid Simengård)
– Vi har som mål å få et godt resultat også av årets forhandlinger, sier generalsekretær Sigrid Hjørnegård (t.v.). Her sammen med Kristina Hegge, leder i Oppland Bondelag. (Foto: Astrid Simengård)

Sist fredag la Nibio fram beregningsgrunnlaget til vårens jordbruksoppgjør. Instituttet hadde i forkant gjort det klart at grunnlaget ville bli veldig forenklet i år, på grunn av koronapandemien og stor usikkerhet om de store, makroøkonomiske dataene.

Ikke minst har utsettelsen av det ordinære lønnsoppgjøret til i høst, umuliggjort et like omfangsrikt beregningsgrunnlag som det jordbruket vanligvis får i hendene foran jordbruksoppgjøret.

Det som er lagt fram, er resultatkontroll og totalkalkylen for jordbruket. Som ventet, inneholder ikke beregningsgrunnlaget budsjettanslag for 2020, og det er heller ikke utarbeidet referansebruksberegninger.

Allikevel legger jordbrukets forhandlingsutvalg opp til en uforandret tidslinje for gangen i årets jordbruksoppgjør. Også i koronaåret 2020 skal oppgjøret landes innen 17. mai.

– Mindre rom for å endre politikk

Et stort spørsmål, er hvorvidt næringa i år vil kunne endre jordbrukspolitikk med et så forenklet grunnlag. Bondelagets generalsekretær Sigrid Hjørnegård belager seg på et mindre omfangsrikt krav denne gangen.

Annonse

– Det vil være mindre rom for å endre politikk enn i ordinære forhandlinger, siden vi ikke har de vanlige referansebrukene og andre verktøy vi bruker for å endre politikk. Det viktigste vil være at vi sikrer matforsyningen, og gjerne øker matproduksjonen i en usikker verden, sier Hjørnegård til Bondebladet.

Hun viser til at jordbrukets forhandlingsutvalg nå ikke har ikke mulighet til å måle inntektsutviklingen på samme måte som normalt.

– Forenklede forhandlinger vil trolig vil innebærer både mindre krav-omfang og lavere ambisjonsnivå. Men bøndene skal vite at vi selvsagt har som mål å få et godt resultat også av årets forhandlinger, sier generalsekretæren.

– Har lagt grunnlag for forhandlinger

Hun poengterer at priser og budsjetter også i år må avklares, slik at norske bønder kan planlegge for drift framover.

I de punktene som Bondelagets representantskap har lagt inn i forkant, finner man justering av målpriser og midler, fastsetting av en ramme for budsjettmidlene, og fordeling av disse midlene.

Videre har representantskapet fastsatt å foreta nødvendig oppfølging av rapporter fra avtalenedsatte grupper til partene våren 2020, samt pekt på at pris på melkekvote og statlig del av kvotesalg må avklares.

– Vi har lagt et grunnlag for å forhandle i vår, innenfor de rammene som er mulig i år. Det er ikke besluttet om det faktisk blir forhandlinger, men Bondelaget har lagt et grunnlag for å få det til. Prosessen vil uansett bli annerledes i år, som følge av at det er unntakstilstander på alle kanter. Og det blir ingen vanlig aksjonsberedskap.

Neste artikkel

KrF-Reiten: - Et godt utgangspunkt