Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

9,7 milliarder kroner på vei til norske bønder

20. februar utbetaler Landbruksdirektoratet om lag 9,7 mrd. kroner i tilskudd til ca. 39 500 jordbruksforetak.

Søknadene fra mars og oktober 2018 er grunnlaget for utbetalingene i februar. Foto: Karl Erik Berge
Søknadene fra mars og oktober 2018 er grunnlaget for utbetalingene i februar. Foto: Karl Erik Berge

Søknadene fra mars og oktober 2018 er grunnlaget for utbetalingene.

De endelige satsene ble fastsatt lik de foreløpige satsene i jordbruksavtalen 2018–2019, skriver Landbruksdirektoratet.

Kommuner, fylkesmenn og Landbruksdirektoratet har nå avsluttet behandlingen av de fleste søknadene og søkerne vil normalt motta pengene på sin konto innen fredag 22. februar.

Annonse

Det gjelder både produksjons- og avløsertilskudd.

Enkelte søknader er enda ikke ferdigbehandlet, men erfaringsmessig får mange av disse søkerne innvilget søknaden på et senere tidspunkt.

Landbruksdirektoratet publiserer oversikten over utbetalingene av tilskudd til det enkelte foretak på sine nettsider i uke 10.

Neste artikkel

Masteroppgave om løsdrift: Varsler store endringer uten ekstra tilskudd