Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

82 gauper kan felles i kvotejakta

Økning i gaupebestanden gjør at Miljødirektoratet for første gang siden 2017 åpner opp for kvotejakt på gaupe i Nordland og Troms og Finnmark.

– Vi åpner nå forsiktig for kvotejakt for å forhindre skade på beitedyr i de to nordligste fylkene. Målet er at bestanden holder seg på Stortingets bestandsmål slik at rovviltnemnda kan ta over forvaltningsansvaret. En lav kvote gjør det også lettere å kunne iverksette skadefelling ved behov, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Kvotejakta på gaupe fra 1. februar til 31. mars skal i henhold til rovviltforliket være det viktigste verktøyet for å regulere gaupebestanden. I 2020 ble det registrert 66,5 familiegrupper på landsbasis, og bestanden er dermed over det nasjonale bestandsmålet Stortinget har vedtatt på 65 familiegrupper.

Det har spesielt vært en økning i antall familiegrupper i de to nordligste rovviltregionene i 2020. I region 7 Nordland har det vært en oppgang fra 5,5 til 11 familiegrupper, mens det i region 8 Troms og Finnmark har økt fra 5 til 11 familiegrupper.

Annonse

Kvoten i region 7 settes til totalt sju gauper med en totalkvote på tre voksne hunndyr, og kvote i region 8 settes til totalt seks gauper med en totalkvote på tre voksne hunndyr.

De regionale rovviltnemdene i region 7 og 8 ba henholdsvis om en totalkvote på tretten og ti gauper

Neste artikkel

– Altfor mykje jerv