Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

600 millioner færre fugler i EU på 40 år

En ny studie viser at fuglepopulasjonen i EU-landene er redusert med nesten en femdel fra 1980 til 2017. Hovedårsaken er et enormt fall i et lite antall svært vanlige arter, skriver Birdlife Norge i en pressemelding.

Særlig spurvebefolkningen har falt drastisk, og det er 247 millioner færre gråspurver i de 27 EU-landene enn det var i 1980. Det utgjør en halvering av populasjonen.

Det er særlig endringer i landbruket som har gått utover fuglene, men også i byene har antallet spurver blitt redusert. Det kan skyldes mangel på mat, fuglemalaria og luftforurensing.

Annonse

Det er også blitt 97 millioner færre gulerler, 75 millioner færre stærer, 68 millioner sanglerker, og 30 millioner færre pilfinker.

Munk, gransanger, svarttrost, gjerdesmett, stillits, rødstrupe, ringdue og blåmeis trekkes fram som eksempler på arter som gjør det bra i Europa. Dette er langt på vei arter som er tilpasningsdyktige, og som finner seg i til rette i kulturmark og kultiverte leveområder.

Mildere klima kan føre til økt vinteroverlevelse og kortere trekkvei. Økningene i disse bestandene kompenserer noe for tapet av individer hos andre fuglearter, slik at det totale antallet fugler borte ikke er enda høyere.

Neste artikkel

EU-Parlamentet vil bedre dyrevelferden