Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

58 kull med jervevalper påvist i 2018

Rovdata har oppsummert status for de fire store rovdyrene jerv, brunbjørn, ulv og gaupe i Norge.

Bestanden av jerv ble beregnet til å bestå av omkring 309 (233-385) voksne individer i 2018. (Foto: Erik Mandre, Shutterstock)
Bestanden av jerv ble beregnet til å bestå av omkring 309 (233-385) voksne individer i 2018. (Foto: Erik Mandre, Shutterstock)

Det ble våren og sommeren 2018 påvist 58 jervekull i landet. Det var en oppgang fra 40 kull året før, som for øvrig var det laveste antall jervekull registrert siden 2002, skriver Rovdata.

– Stortinget har bestemt et nasjonalt bestandsmål på 39 årlige jervekull og bestanden var i fjor over målet, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Bestanden i 2018 ble beregnet til å bestå av omkring 309 (233-385) voksne individer.

138 brunbjørn i Norge

Gjennom innsamling og DNA-analyser av prøver ble det registrert 138 brunbjørn i Norge i fjor. Det er en oppgang på 13 individer, fra 125 bjørner i 2017, skriver Rovdata i brev til Miljødirektoratet.

2018 var det tiende året på rad med en nasjonal innsamling av skit- og hårprøver med antatt opphav fra brunbjørn.

Annonse

– Ut fra antall binner er det beregnet at det ble født åtte (7,7) kull i 2018. Stortinget har bestemt et nasjonalt bestandsmål på 13 årlige bjørnekull og bestanden var derfor under målet, forklarer Jonas Kindberg.

Åtte kull med ulvevalper

Den siste foreløpige statusrapporten fra vinterens bestandsregistrering av ulv viser at det i vinter ble påvist valpekull i fem helnorske revir og seks grenserevir.

– Dersom man legger Stortingets beregninger av bestandsmål for ynglinger til grunn, der ett kull i grenserevir teller som 0,5 og deles mellom Norge og Sverige, gir det 8 ulvekull i Norge. Det er 2,5 kull færre enn året før. Bestanden er fortsatt over bestandsmålet i 2018, sier Kindberg.

Venter med gaupe

Resultatene fra vinterens registrering av familiegrupper av gaupe over hele landet vil ikke være klare før 1. juni i år.

Rovdata rapporterer derfor dokumenterte tall fra forrige vinter til Miljødirektoratet.

Ved kvotejaktstart 1. februar i 2018 var bestanden på 57,5 familiegrupper av gaupe i landet. Ei familiegruppe av gaupe består av ei morgaupe i følge med en eller flere årsunger.

Neste artikkel

Usmittede tyske tamsvin skal avlives