Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

56 av 67 grisesaker lagt bort

Fra 2015 til 2021 tok Nettverk for dyrs frihet seg ulovlig inn i 67 grisefjøs. Aktivistene tok de video og bilder som de mente var bevis for brudd på dyrevelferdsloven – og sendte dette til politi og mediene.

En kartlegging NRK har gjort viser at politiet har lagt bort 56 av de 67 meldte sakene.

35 av sakene er lagt bort fordi påtalemakten ikke finner bevisene gode nok. 22 av er lagt bort fordi sakene var foreldet. Så langt fins det kun en rettskraftig avgjørelse i saken, mens ni saker fremdeles er under etterforskning.

Annonse

– Generelt vil jeg si at bilde og video ikke nødvendigvis er nok til å oppfylle det strenge beviskravet vi har i straffesaker, sier politiadvokat og fagansvarlig for dyrevelferdskriminalitet i Økokrim, Tone Strømsnes Olsen.

Nettverk for dyrs frihet sier de er ekstremt skuffet over politiet. Til NRK sier gruppens talsperson, Tor Grobstok, at de mener landbruksdyr skal ha samme rettsvern som familiedyr, men at disse sakene illustrer at det ikke er slik i praksis. (NTB)

Neste artikkel

Stort gap mellom bransjens og Mattilsynets tall