Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

478 millioner utbetalt for ekstraordinært salg av melkekvoter

Landbruksdirektoratet har utbetalt 478 millioner kroner til 435 selgere av melkekvote i 2020. Med det er sluttstrek satt for fjorårets ekstraordinære oppkjøp av kvoter.

– Etter hvert som vi begynte å behandle salgssøknadene, valgte noen søkere å trekke seg fra ordningen, sier Olav Sandlund, seksjonssjef i Landbruksdirektoratet.

Koronasituasjonen som oppsto i mars, bidro til dette for noen, forklarer Sandlund.

– I de fleste regioner kunne vi hente nye selgere fra ventelistene. Mange benyttet også muligheten til å selge inntil 20 prosent av påmeldt mengde til privat kjøper.

Annonse

I flere regioner ble mange kvoteeiere stående på venteliste og fikk ikke anledning til å selge, fordi den avsatte melkemengden i regionen var mindre enn den mengden produsentene ønsket å selge. I enkelte regioner ble det imidlertid solgt større volum enn avsatt mengde.

– Dette skyldes blant annet at alle som ble påmeldt på samme tidspunkt i en region fikk tilbud om å selge. Vi praktiserte også ordningen slik at neste på venteliste fikk tilbud om å selge ønsket mengde så snart det har vært ledig kvantum, selv om dette totalt sett medførte at avtalt mengde i regionen ble overskredet, sier Sandlund.

I regionene Rogaland, Hedmark, Oppland, Trøndelag, Nordland og Finnmark ble det solgt mindre mengde enn den som var avsatt.

Neste artikkel

Tyr-leder vil dele Agder i to soner