Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

43 foreninger får midler til historiske ferdselsårer

2022 er Frivillighetens år. – Vi har gleden av å tildele 43 antall frivillige lag midler til lokalhistoriske vandreruter, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Vindhellaveien, med sine karakteristiske svinger, er den mest kjente delen av Kongeveien som går over Filefjell. Veien har fått flere norske og internasjonale priser. Foto: Tore Meek/NTB scanpix
Vindhellaveien, med sine karakteristiske svinger, er den mest kjente delen av Kongeveien som går over Filefjell. Veien har fått flere norske og internasjonale priser. Foto: Tore Meek/NTB scanpix

Som del av markeringen av Frivillighetens år 2022 bevilget regjeringa 2,5 millioner kroner som skal brukes til å løfte fram og støtte lokalt, frivillige arbeide med å tilrettelegge, skjøtte og formidle lokale og historiske ferdselsårer.

Hver forening kunne søke om tilskudd inntil 100 000 kroner, skriver Riksantikvaren.

– Gamle ferdselsårer, stier og veier er viktige kulturminner som har bundet oss tettere sammen gjennom århundrer. De frivillige som arbeider med disse kulturminnene, gjør en fantastisk innsats. Det er ekstra gledelig i frivillighetens år at de som tilrettelegger, skjøtter og formidler denne kulturarven nå kan få litt større handlingsrom, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

190 søknader

Annonse

– Vi fikk inn 190 søknader, sier Geiran. – Det viser at engasjementet er stort. Vi har fått søknader om alt fra rydding av traseer, nye benker og bord til rast, skilting og merking av veifarene og til drenering og nye klopper i myr. Midlene skal gå til skjøtsel og tilrettelegging av historiske stier, veger, ruter, runder og andre ferdselsårer.

Ferdselsårene må ha blitt benyttet til ferdsel og transport i tidligere tider eller være knyttet til et historisk tema. Det er også viktig at prosjektene må legge til rette for økt engasjement og synliggjøring av de lokale, historiske ferdselsårene i 2022.

Før tildeling var den samlede søknadssummen på noe over 5 millioner kroner. For å få en rask utbetaling, har Riksantikvaren fulgt fylkeskommunenes og Sametingets forslag til prioriteringer.

Så mange som mulig

– Vi har valgt å gi til så mange som mulig, men likevel slik at det monner til en fornuftig fremdrift, sier Geiran. De fleste summene ligger derfor mellom 40 000 og 70 000 kroner. Noen enklere prosjekter har fått lavere summer, mens kun ett prosjekt oppnådde full pott på 100 000 kroner. Dette er DNTs prosjekt Fieldfarerruta i Tafjordfjella.

Sjekk liste over prosjekter som har fått tilskudd her.

Neste artikkel

NJFF støtter vinteruttak av reinsbukk på Hardangervidda