Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

4000 dekar gir poteter til 210.000 mennesker

Arealet som kan bygges ned årlig kan mette tusenvis. – Jordvernet må skjerpes, sier Lars Petter Bartnes.

Potet er en effektiv måte å produsere mye mat på et gitt areal. (Foto: Bethi Dirdal Jåtun)
Potet er en effektiv måte å produsere mye mat på et gitt areal. (Foto: Bethi Dirdal Jåtun)

Pressemelding: Stortinget har bestemt at maksimalt 4000 dekar jordbruksareal kan bygges ned hvert år. Norges Bondelags næringspolitiske program for 2020-2024 ble vedtatt i årsmøtet onsdag, og organisasjonen er tydelig på at 4000 dekar ikke lenger er akseptabelt.

– Det nasjonale jordvernmålet må skjerpes og reduseres til maksimalt 2000 dekar dyrka jord per år. Matjord, både dyrka og dyrkbar, må gis et juridisk vern, ved at dispensasjonsmuligheten i jordlova begrenses, forteller lederen i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Enormt press rundt tettstedene

Ifølge ferske tall fra NIBIO er 23,2 prosent av Norges dyrka mark innenfor 1 kilometer av tettsteders grense. Halvparten av nedbyggingen av dyrka mark i perioden 2005-2015 var innenfor nettopp dette området. Her ligger mye av den beste jorda vi har i landet. Her er også presset størst for å bygge boliger, næringsbygg, veier og jernbane.

– Kommuner i vekst ønsker typisk å bruke dette arealet, men samtidig trenger vi mat. Tettsteder bør finne andre måter å utvide tettsteder på. I stedet for å bruke dyrka mark må byplanleggingen sette søkelys på fortetting og transformering, man må bygge innenfra og utover med fokus på det sentrumsnære, mener Bartnes.

Time alene tar hele årsarealet

Annonse

Time på Jæren er en av kommunene som bygger ned mest jord i landet. Fra 2005 til 2019 omdisponerte Time 1390 mål dyrka jord, nær 93 mål i snitt per år. Inkluderes dyrkbar jord, omdisponerte Time til sammen 4029 mål, ifølge SSB.

– Kvernaland i Time ønsker dessuten å bygge Norges største datasenter midt blant natur og matjord. 400 dekar som er godkjent til næring. Nå ønskes 1500 dekar i tillegg til det som allerede er regulert. Sett utfra Bondelagets nye jordvernmål ønsker de dermed nesten alt man kan bygge ned i Norge årlig, forteller Bartnes.

Nok poteter til 210.000 mennesker

Norges Bondelag har i samråd med NIBIO funnet noen interessante eksempler på hva Stortingets vedtatte tak på 4000 dekar per år kan produsere.

– Hvis vi bruker 4000 dekar til å produsere fôr til melkekyr får vi ifølge NIBIO nok melk til drikke og matlaging til om lag 36 000 personer per år, forteller Lars Petter Bartnes.

Tall fra NIBIO viser også at dersom man velger å bruke arealet til kornproduksjon, kan man produsere minst 1,6 millioner kg korn. Det dekker årlig kornforbruk til over 20 000 mennesker.

– Dersom man velger å dyrke poteter på de tenkte 4000 dekarene, vil det gi en avling på over 9 millioner kg poteter. Det er nok til å dekke dagens potetforbruk for nesten 210 000 mennesker. Det sier seg selv at det nasjonale jordvernmålet må skjerpes og reduseres, forteller Lars Petter Bartnes.

Neste artikkel

– Kunne lett ha kjørt traktor til Roma