Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

400 nye insektarter påvist i Norge

Nye metoder og velprøvde insektfeller bidro i fjor til å finne DNA fra 400 insektarter som ikke tidligere er påvist i Norge.

Humler er viktige for pollinering av både ville blomster og mange kulturplanter. Det finnes 35 arter av humler i Norge, i følge Store norske leksikon. Bildet viser en av humleartene på blåknappblomst. (Foto: Marie Hatlevoll)
Humler er viktige for pollinering av både ville blomster og mange kulturplanter. Det finnes 35 arter av humler i Norge, i følge Store norske leksikon. Bildet viser en av humleartene på blåknappblomst. (Foto: Marie Hatlevoll)

Etter at tyske forskere for noen år siden påviste en dramatisk nedgang i tallet på insekter, ble det satt i gang et prosjekt for å undersøke stoda i Norge. Det ga uttelling i form av en rekke nye DNA-funn, skriver Aftenposten.

Artene er påvist i insektfeller som ble satt opp 30 steder på Østlandet og i Trøndelag. I løpet av to år ble over 16 000 insektarter fanget i fellene, og blant dem var det altså en lang rekke som aldri er sett i Norge før.

Annonse

Metoden med å kartlegge fangsten ved å sjekke DNA-et på «insektsuppen» som samler seg opp i fellene, gjør at forskerne får mye raskere oversikt enn tidligere.

– Før måtte forskere gå gjennom fangsten manuelt og artsbestemme hvert eneste individ. Det tok uhyre lang tid, og ville vært umulig å gjøre med så store mengder som fanges i fellene, sier insektforsker Jens Åström ved Norsk institutt for naturforskning.

Funnene sammenlignes med internasjonale DNA-databaser og brukes til å bygge opp en norsk base. Der ligger det nå altså 400 arter som ikke er påvist i Norge før. 167 av dem er heller ikke funnet i nabolandene våre.

Forskerne fant 110 truede arter og 20 uønskede arter som står på fremmedartslisten og er uønsket i Norge.

Neste artikkel

Rekordmange fjellrevkull i Norge