Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

4 228 000 nordmenn bor i tettbygde strøk

82 prosent av landets innbyggere bor nå i tettsteder.

I løpet av 2017 økte antallet bosatte i tettsteder med 44 800. Dermed bor 4 228 000 nordmenn i tettbygde strøk, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Disse er fordelt på de til sammen 994 tettstedene rundt om i landet.

Samtidig går andelen som bor i spredtbygde strøk ned. I løpet av fjoråret gikk antallet ned med 5850 innbyggere, noe som betyr at 955 000 nordmenn nå bor i spredtbygde strøk.

Mønsteret endres fort

Fra 2002 til 2018 har andelen nordmenn bosatt i tettsteder økt fra 77 prosent til 82 prosent.

Dersom denne trenden øker, vil hele landets befolkning teoretisk sett bo i tettsteder innen 2080, ifølge SSB.

Annonse

– Dette vil selvfølgelig aldri skje, da det alltid kommer til å være noen som av ulike grunner vil eller må bo på steder der det er langt mellom naboene. Uansett er det ingen tvil om at bosetningsmønsteret endres relativt fort, sier seniorrådgiver Even Høydahl i SSB.

28 kommuner har ikke tettsted

Oslo tettsted består i dag av til sammen tolv kommuner, fordelt på de tre fylkene Oslo, Akershus og Buskerud.

I løpet av 2017 fikk tettstedet 11 600 flere innbyggere og befolkningen er dermed 1000 500.

– Oslo tettsted hadde da en firedel av landets samlede vekst i tettstedsbefolkningen. Trondheim tettsted, med en økning på 2 800, hadde likevel størst prosentvis vekst, sier Høydahl.

I Oslo bor hele 99 prosent av befolkningen i et tettsted, mens i Hedmark bor kun 58 prosent i et tettsted. 28 av de 422 kommunene i landet har ikke tettsted, og alle de 28 kommunene har under 2500 innbyggere.

Neste artikkel

Landbrukets store happening preget hele Oslo