Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

3700 dekar dyrka jord ble omdisponert i 2019

De foreløpige tallene fra kommunene (KOSTRA) viser at omdisponeringen av dyrka jord var på ca. 3 700 dekar i 2019.

I februar ble det avgjort at matproduksjon er viktigere enn både kjøpesenter, idrettsanlegg og lekeland på dette Delijordet i Vestby. (Foto: Øyvind Kjølberg)
I februar ble det avgjort at matproduksjon er viktigere enn både kjøpesenter, idrettsanlegg og lekeland på dette Delijordet i Vestby. (Foto: Øyvind Kjølberg)

Det er altså under det vedtatte jordvernmålet på maksimalt 4 000 dekar som Stortinget har vedtatt. De endelige tallene kommer i juni, skriver Landbruks- og matdepartementet.

Dette vil være under jordvernmålet for tredje året på rad, og omtrent på samme nivå som for 2017 og 2018, da omdisponeringen av dyrka jord var på henholdsvis ca. 4 000 og 3 600 dekar.

Samferdsel stod for den klart største andelen av omdisponeringen med 37 prosent. 367 dekar dyrka jord ble tilbakeført til landbruksformål i 2019, og det er første gang det rapporteres på dette.

– Budskap har nådd fram

– Det er gledelig å se at omdisponeringen for tredje året på rad ligger under Stortingets målsetting. Dette viser at vårt budskap til kommunene om å ta jordvernhensyn i sin planlegging har nådd fram, sier landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad.

Dette er foreløpige tall, og Bollestad tar et lite forbehold fram mot de endelige rapportene i juni.

– Det er ingen tvil om at vi har blitt flinkere til å ta vare på jordbruksarealene våre. Det er helt sentralt framover at vi tar vare på de arealene som vi skal produsere mat på, og vi er på riktig vei, sier Bollestad.

Regulert til forsvarsformål

Annonse

Omdisponeringen av dyrkbar jord har imidlertid blitt redusert betydelig, fra ca. 9 000 dekar i 2018 til ca. 4 600 dekar i 2019.

Som i fjor, skyldes en betydelig del av omdisponeringen at eksisterende øvingsområder for Forsvaret er regulert til forsvarsformål. Dyrkbar mark er i hovedsak skog og utmark som lar seg dyrke opp til fulldyrka jord.

Tallene er foreløpige, og det er enkelte kommuner som ikke har levert tall. Endelige tall kommer i juni.

Nydyrking: Trøndelag og Hedmark topper

De foreløpige tallene viser en betydelig økning i tillatt nydyrking i 2019, og det har ikke vært tillatt så mye nydyrking siden KOSTRA-rapporteringen startet i 2005.

I 2019 ble det gitt tillatelse til å nydyrke hele 27500 dekar, mot 24 600 dekar i 2018. De klart høyeste tallene for 2019 finner vi i Trøndelag (5 900 dekar) og Hedmark (5 150) og på de neste fire plassene følger Møre og Romsdal (3 100), Rogaland (2 450) og Oppland (2 250).

Disse fem fylkene står for 69 prosent av alt tillatt nydyrket areal (tallene er avrundet) i 2019, skriver LMD.

Sp med nytt jordvernforslag

Sp vil skru til jordvernet ytterligere. Nylig la partiets landbrukspolitiske talsperson Geir Pollestad fram et nytt jordvernforslag, som blant annet innebærer en halvering av dagens maksgrense. Partiet ønsker maks en nedbygging av 2 000 dekar dyrka mark årlig, innen 2026.

– Sp mener matjorda er en så knapp ressurs at vi må slutte å bruke matjord til boliger og industri. Vi har en nullvisjon for nedbygging av matjord. Det foreslåtte målet vil være et viktig steg i rett retning. Kun tre prosent av Norge er dyrka mark, så det er mer enn nok plass her i landet, sa Pollestad.

Neste artikkel

Regjeringa dropper dobbel mottaksplikt på kjøtt